#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

ovflfrenbe^inifTcr 'pift. 93onnpnrfc 6cnt)(tebc flg ffc

gcliqen of OIntTa•nM^]hc^crne/ o(] ftnitucDf ben ruéfifFe

.^cifcré ^tolr[)cb, l)VDrfor benne lob tine 'Jropper trorff«

(tg tilBacie oq viflc ftq fra benne ^Ib liAcffla iniwtroitT

mob ^nc|(anb / fom for[)cn iniob v?rnnfcriq. :5^cnnc

^inbefornnDrtna qif faa \)ibt, at 8«bvig igb?/ faaver«

fom a(ie franjTe $mi9i-crebe manttc fcrlabe bet ru^fijTe

Stige og ban cpOffuebc enbog tiw ^cnficn fian hit^tii

^a\>bz bitalt til Oen uluffclige ^-jurbon. ^il be mcprf^

v«rbig|le Ziaf i *JSau(y €5arQCfcer l)Brcr^ fev biin før?

nflpvnrc ©inbeforanbring inbrrof ^05 barn , f)an$ Op«

fcrfel mob Spanien og 5J«o(t{)cf€rne. i?nn erfiærcbe bet

førfre Stige .f rig pna en (Dtnnbc, fom om dronen ©pa»

nien unr bet nK-fi|?c @ceptcr iinberfaflet paa fnmme

g}?aabe fom jfnrfterne tteb (^aucafus. ^.og ^avbe bet ei

onbre ^'^øfger enb nogle ^onbelej?i6eé Confi)Tation. Og^

faa 1110& 9?orb»^i)bf!lanb antog bon et (fgnenbc cc. 1798)/ ei

uben »SJJobftgclfe af 'paoen og fiere fagter. 3 bent>e

€gen|lPa6 bragte ev for ^tetforrbigOcben

fælfomt nof tgjennem, Mlftn able ^ølelfc, beéværre,

alt for ofte faa albelcé 6le\) miélebet^ veb ben bengang

&an^ ^r;ara(teer paatrpft? »olblomme .^eftig^cb, faa at

Z

More magazines by this user
Similar magazines