#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

€iom %aht Qjor^f 6an inaen ?i;ffe formfbeffl (xtné

Q^rovincialu^taie ; ^c|lo flerre 5>frømm4i|'e ci'l)t5cr»ebc

()an fi^ DfO finir ^frifrcr. Spån unoctuifre i 7lrf)fiicn og

9?om, i f)\?jlf?n iiDfle Ørab f)an bobe. .^ar.é S3eflFci«

»el fe over cérctfcnfanb/ fom vi cnbnu hefiMJc / er, meb

afle (»ene iKanqlcr , et bOMl tii^nar ^ær! for Olbttbé«

9ranb|Fereii/ ba bet inbc^otbcr en ^oenabe i^ftcrremtn*

ger/ fom ellcré vilbe varer tabte. J>et er et v^logé

SKeifc6ef?rlvelfe 09 f^efraocr af lu ^j-jxjqer. Hit ^vab

gorfottcrcn fonbt niofrfvcptbi^t oiurarebe oq bejlrcv 50itnbe5mffrfer af ertvetr ^Ingo 2c, Jpané

©frtvemaabe, fom i bet jpelc er flfi^beéløé ofi almtn^clig»

^Qfvcr IT9 fun unbcrriben Dcb AottffKiriAtn af i}\^ot{fft

2)etat'é. ^ 18 ærtet er fulbt af fabclaAfiac Sortfflim^er ,

ter (laac i ^orHnbelfc mcb bz beffreonc ©jenftaiiLe; bet«

te 5ar fcrlc5fr ^caltger til ben biarbe 5)*fi^tt9 0^

f^am i Græculorum omnium mendacissimus. Jgvat)

^nnfaniaé beretter fon« ©ienvibne^ er fultfommcn troi

»ofrbigf. ^'on^ 55efTrivcl fer over Jgprien oq ^boeni«

cUn bejTbbe vi et mere* ^en bcbjteiUbgave er af Stn^niui,

Uiph' i 696, goU

P

More magazines by this user
Similar magazines