#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

p^v 295

trué'é ft^flc Opf)ofté(lc^/ r)oi>tc flfcrc^c (fttige |?affet

S&if?oppea i ^om fom @t. operere (fftcvfefc^er (fce 2irt.

^ctcué); en Dvcrwcienbc 2(nfcelfc, ^oq ci gteet ^om no»

en romcrfle ^ic*

feS Diig^cmmc, ba Ocn bcfn^ ®o^fcr i t>e jTefle auDre

©ioccfer, veb 2)on)mc i fci'fclt9cStri&;Q[)cber oé. (Tn 'i^rouinciolfpno^e i €)arMcn 344 09 et

£)€crct af ^eifcr ^alcntinian ^€» 3^ic fra ?farct 445

^av)^c vel citjfnbt 93i{?cppen i SKom fom ^rimaé 09 S3u

(FDppcrneé fiDflc 3»f^«n^S men fclv i Occi5«ntcn, [)Voc

liffe Q>ci1cmmi'Ifcr cnc funbe gjclCc, fanbt feané ^orbrin«

?erel i Sralien og ^ranferig; ben fafjle $,{^f

tots :3>ecreta(er, ber ranbfonligviié fmebcbcé mellem

S30 og 850 af en nwiniitT SMaconué s^cnebict, [)vor«

af ^enfiqten/ af tilbageføre btt rcmernPc ØuprematS

SKettig^eber og Ubøvelfe, veb fnljTc Sreve og ^on<

(litutioner af a-lbie romer|?e S^iflPoppcr^ til be fcrtlc 21ac«

()unbr€ber og fterveb t)ffve al ?r)?ob|Tgelfe , veb ^Jn^ ^"

beré Uvibcnl)cb vel hinbe opnaace ; Uenigheb mcKem

©rifntolffe og occibentaljPe ^irfcr, f)vorveb be fibfte ftcbfe

nøiere foibanttcé mcb bcrc^ Orbførere, ^paverne ; ttn

fllerebe veb *Patriard)frne« ^rgjerrigCjeb nllevegne inb*

førte ftienge ^rabationibegeifrlige ^(?rbig()ebcr5 Siang,

^vilfe of fig fclv lø^e ligefom pi;rftmib(fF ub paa 21nfa»

gclfftt af ctr)øie|le Overr)ovcb; enbeligt flsre ^Pnvcre per«

fonlige Overlcfgcnf)eb over bcreé ^amtibige. ^aalcbcé

^ai^be aierfbf ^eo ^en ftorc (fee benne ?frr.) i bcr 5te,

(Bvegor ?)en ftore, en ivrig, ^eKfg og af ^irfcvæfencfé

Organifation f)øift fortjent ^i'anb af |?or (Jnergie, i tn

6u, Aleo 3t)ie, fom fronebe (£nrl ben ftote, i bet 8bc

2farr)unbreb, f?a|Tetbef pavelige D?nvn en ^fnffelfc, \)\^^v

til Oncntcné ^Patriarc(;ci: ci f uube (;cEve (13 / ofi ^vori«

More magazines by this user
Similar magazines