#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

296 P««

mob ^nrfternc formaac&c Ubtt- SotfcfBingcn om ^a«»

in^en 'Joiyanm, en i ^5)?ainj og Tft^enen ftannet (5nalan»

bc rtnC>e ^el• veb fin ?«rbom 05 ^otnaqtelfen af jTt i*!|øn/

l^avH^c ODlvinqet ftg fta j)?otariu$ til ^ave t 9iom 855/

itit'n crrvr 2-|- 2(aré Dieqjering, reb en uti5iq ',97e5fomji

o)t«"t(^t forroflCctr |if .^HJri» bliterafDe ni^cue Jpifto/

rietTciocre ^olbt for en ^otiie. UtJffrfcige'poDer gnve^

bft \):(t nof i ^fbbclalbeiené Tfarbunfcrcber; men efter

ten gUmrenbc ^?i?c, fom ntcolaue ifte (bcr førfl (oi)

fig fconc) tilfjempcbe fla i ©ngcn anqaflenbc ^cng 2o<

tl)ar nf Sot^rin^cné i(?(itc|?Q6^|TilgmifT'J (865) o\)€C

benne, og efter bet (^ycmpef, fom ^ave IDoljatt i^ctt

8t)e ^a\)Dc §it)ct 875 veb at ouerbrage ^arl ben @fal6ebe

^eifcrfronen , funbc fe(o ben mcer enb Ounbcebaarige

gortJitbelfe og^an^cdigcffe afben romerfFe@fo! (alrnin*

beligen falbet ^fiøgereiierinaen)/ bcr unbcr ben greve/

ligtcfTnnffe f?ami(ieé 3nbf!t>be(fe bt^r)ntu i SHom 904

meb ©ei jiu8 gOic^ 09 fortplantebeé »eb uqubelia« tjeU'

l^jtige kreaturer 09 S^epoter (De ber^gtebe CfJJarfgrettin«

ter ^()eobora 09 »D^arojio^ 3ot>an XII, ber fom paa

*Pn\)€t^oIen fom iSaarig ^ngling 956 09 ^emttUt IX,

ber fun »or 12 Kar), ja feb ben ^canbaf, at ber 1045

poa engang refibcrebe tre, for 'Penge op[)øi€be »Paver, i

SHom, gjare bet romcrde ^upremat nogtn v«fent(ig

(S!abe. ^ibsalberené ^ifb^eb bebæffebe biJTe ©fjen*

bigr)cbfr, of ^vié ^]!}iør!eB)?Ix)eflcc t)ett atenø SHegjc*

ring (fra 999 • 1003) Ipfle frem. JJan var en ubmær*

fet tcerb 09 6(ev Derfor af

manb (fec Hvt. (Splvpfler

tO^cengben anfcet fom ^rolb*

2ben). ^cn meb ttt carofin«

gijfe ibpnaftieé '^orfalb r^ranferig følgenDe forvirring

gav 'paverneé 2€rgferrtg()ebflebfc mere frit ©pitlerum^

ja felv bereé unber ()in« inbvorteé ^orflprrelfer og ^or«

riurolig()cber i Diom f^norbt forncrrmebe "^Jcfrbig^eb 03

Uoff)arngtg()cb af ben romerfFe 2{be( 09 bet romeijtc ^olf,

er^olbt ben ^eUtge Øto! igjen veb ben Conftitution, ^vor»

t"eb D?icolaté iben ios9 iagbe ^avcvalget i ^arbina(er^

ncé ^cenber (fee 2frt, (Toncfnve) og berøvebe JJægfolf al

S^edfagelfe beri, ^ro bcune "^ib faae man en SRaffe

flf ceqte ."j^irferegentere uf ^Pit ®inb 09 ofte tiflige bcllig

53a«b€(, fibbe paa benne €&ri(ten§€bené førfle ^^tonc*

More magazines by this user
Similar magazines