#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

298 V^^

Ciben afctr)\)erf ^»anqcfium, og fFaffebc flg , \)c5 m

fIoe gciflltqe Oc^crt€r) en gtiflftii ?)3?t(ifé, Bec

6Ici) bft [)c(6ig(!c 53iftftøt fer baté politi! og ccn flf bc

(IcEifcfte øtBttcr for berfé ^agf/ ifffc forbi 3"a\?ené verbéligc JJøfficbérettig^eber of (ongt jtlbigere

Opnnbeffc enb be pa\)elige iJoffFriBentere ()a»e paaftaaet*

^onjlonrin ben ©tore^ feave angtf ingen SanbB^flbbcffe/

men 6!ot enfelte 23i;gninger og ©obfcr t og web SHom ; tJeb

^ipiné ©aoe cr^ofbt Q3avcn 6(ot dominium utile o:

SBeni}tt€lfe af be ()am o\)cr6ragne ^roDinbfcr, men 6(e\)

tiHlge^afnl af bc franfifFe .tonger og tctpaa af bc ti;b(Fc

^cifcre, fom uben 5)?ob|igelfc nbQ)itte ganbé^errcrcttig«

^cbcn cwer t^t pavelige 2>i|lricr, og til bef 12te 2far5un»

Ireb ci lobe noget ^ave*?a(g giefbe ubcn bereS S3efroff«

ttlfz. inerti Snnoccné 3bic bret) bet igiennem, of 9?om,

^arfcrne og be mat^ifbijTc JTrPcgobfer (fec 2trt. ^a*

r[>tlbiu) ^»(bcbe ()om fom fouvierain éanbé^erre 1198^

r)Uorpcb ogfaa ben ftbfle ©fi;gge af ^eiferené ^agt opec

9iom og ^cDitn forfpanbr* C.'nfiige Cmfloenbig^cbec

f)apbe ollerebe i S^rweicn giort objIiUige kongeriger (Fat/

f?i)(bige fil ben pavelige (3toU énglanb var i benne 3ff'

^ccngigf^eb fra (ST^cifTenbommené ^nbføteiU ber, ^oten

09 Ungarn fra ttt 11 te ^farfjanbreb, S3ufgariet og ^Tra*

gonicn fra ^egonbelfen af bn J^^s, 6egge @icilierne/

^pié norinanni|?e .gonger 6(cve 'pavené £ei)néniapnb, fra

1265, ba Clcmené 4bf, ofijab til be af 'paven (Iprfebe

^of)en|laufer gav bet ti{ i^ufet 2fniou, ^a fc(v en flor

S^eel af Orienten vilbe vo?re fommet unber 'Paven, ^vi§

.^orétcgcncé '»fremgang, f^von eb ber tidige i Europa op*

fom mangen 'paverne forbeclagtig Uorbcn i be 6orgerrige

Snbrctninqer og 'privateienbom, [ja'obt fiay>t mere ^a»

rioOeb. 3»"0ccné 3b;e/ ber maa nævneé overalt, lyvot

5afcn er om ben pavelige 5)?aor5 Ui)vibclfe, tarbe uflraf^

fct affoftte 09 inbfÆttc gonger f. (1. ^ong So^an af (Jng*

More magazines by this user
Similar magazines