#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

ømte (Tartftrufcrffoftfr C^'crtofa), ^cr infceOofber man*

ge •^?^rfuflfl•^ig5c^c^ cu 'Stctte, fom blev borttogcn of

De granjfe i7S5-

Parilion, c(ientliat et '^crttflci effcr et ^cftbuu«,

er et Jpuué me^ tclcfoimer, paa alle (^i^ec neb«

aaacnbc ^ag ^ ovcr6o\)e^cf et i?i)ftbiiné, Jpave^"«^/

feommcr&mié, ?Otau picier 09 ot falbe be mtn^re @i»

fcefl^ie, me5 tcftformet •^agjTraaninc^, ter ftaati^ot*

binbtl\t mf^ flore 'pollabfcr/ ^avilloné.

pcyne (^^omaé), een i feen amerifanfTe o(^ fran«

jFe SHcuoIutton mixrfoæi'Dig »IJJanb, vat iøtt i ^^erforb

i ^revjTabet n^orfolf ben 29^e Sanuar 1737. jpané

%abev, en ^ni^ribmagec, opbrog fin @øn tU fammc

forretning, og ben unge Q>opne brev 5en i nogen %ib,

(Ijøntt mcb f!ør|te Uln(t» @i6en 6Ie\) 5an ^oltftctjent

og paatsc^ fig beéuben 2>ircctioncn af en ^o6aféfa6rif»

93^en begge ^efe flrafte ei til at ^n^er^o[^e f):.n^ ^amU

lie; 5an fom i en 6etvbe(ig ©jdb, 6(c» affat 1774 og

foae |ig i tr«ngenDe OmfIoenbi9()eDer- 3)ette brngte ^am

ipaa ben S5e)Tutning at gaae til Xmerifa, ^vor 5an fanbt

gunjlig O^Jobtagelfe ^oéen J&og^anbler i ^f)i(afce(pf)i«.

!^er Dar bzt ^anJ776 ubgav) fit f^rfle ^frift unber iitc^

IcnCommonsense, (funbi^ornuff). 2)ette ^cptf, fom

ncermefl angi! be norbamcrifanjlPeJriflateré npeEHepiiblif/

gjorbe faa meget mere Sn^frp^ fom forfatteren »ar olbc*

lej frie for olie metap!)i)fT(?eØop6iftcricr ODcrØtatgforfat*

ningen og flFrru i ben jeone *lTJennej?efor|Ianbé uFunftlebe

@prog. glere Oplag af bftfe €>frift fulgte fort eftec

^oerunbre. ^ort berpoa 6lev 'Papne af (TougrclTcn ut^

nofDnt ti( Secreteer for be ubenlanb|?e 3fnliggenber.

SBaf^ington og ^ranflin ^»brebe ^am meb bereé ^en^

(fo5» 'Papne 6U\) i i>^ilabefp5fa til 17^6, 3 bcttc

Tiat foretog 5an (In førjlc 3teife tii granferig oa gif

berpoa til (Jnglanb. ^er ubgav ^an 175^1 et npf Cfrift

the rights of men (i5}icnne[Feretti9§eberne}, f;vori t)Qn

forncmmeligt føgte at befrribe be ©runb[a?tninger, fom

S&urfe ^avbi frcmjat i (tnc

More magazines by this user
Similar magazines