#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

30S P«$

ta Corenf^ af ^cMci, Sufiané 33ro^cr , vcf nu ocb

fO^cbiceerncé Unberqnng. i^erfoc aa6cn6arcbe l)an fitr

lan for cu uiu 33crn()arb ^anbini / ber ogiaa engang

»ar fornofrmrt af 93?fbicecrne cg fanbteé bcrfor »illig til

gorflag€t» j^ranté ^V^^i t)ar færbclcé fortrolig mcb S^kf

roni^mu« iHiiriO/ en @øn af 'Pave ©ijcfué 4^e, og, ba

f)an vibflt, ^t)or fibet ^ijctué funne Hbt ?!Kebice2rne,

HKbbcelte f)an ogfaa Stiario (in "J^lan, fom bcjiob i, at

m^cbc ^røbrene l^orenté og Sultan og inbføre en anben

SHegifringéfOffatning, for »eb Siiorio at faae 'paven vaa

fin @ibe. 9iiario og f>ané ^a&er unblobe iffc, at anta»

gc bette bem faa veffomne ^orjlag, og (ovcbe ^ranté al

mulig Unbcrftøttclfc. \S^cb bent forencbe fig cnbnu

§ranté øaltjiati, '^rfebijTop af ^i\a , fom l)abcbe

florentinerne og Corcnté af ^tbici forbi be forminb(?cbc

f)ani ^wbtot^ttt. ?0?eb fremfor alt an{aat bc ^orbunb«

ne bet nøboenbigt at vinbe Ouerl)o\>ebct for 'Pajjierng

SJ^effire ^sacoh, en Cnfel til ^rant^» ©om en ffcg

5D^anb, ber e jTcbe Orbcn, vægrebe benne fig længe, tnb«

tif enbcligt ben pavelige General 3o5nn ?5aptifl ?0*^onte»

fccco, en tapper og meget agtet eriger, vij?e fig be

©ammcnfvorne gunjlig og nu paa en SKeife til ^lorcnté

ovcrralcbe 3aco6 '^au^* €« @pgbom , ^vori €nrl

^anfrcbi, Q3reve af ^aertja, U^bt, gav be (Sammen/

fvorne et forønflPet «paa|Fub , uben 3)2iétonfe at træffe

Slroppe^ fammen i Stomagna, og faalcbeé mere rigt paa

jpjelpcmibler ubvibebe og forffærfebe 'Paj^^ierneé ^artie

fig (icbfe mere, uben at 0}iebiceerne fom paa ben ^anfe^

flt be pønfebe pa-i noget faa e

More magazines by this user
Similar magazines