#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

p.i5 309

CarMtiflf fif 5(Efc anf!if[ebe ^e|Tc, oc^ paa engang rubbe

te ro »lOicbicecc of ^cirn / Tjvilfe clieré fjclbfn paa cen»

gang lobc fig fcc cifcntligt. ^as^ierne mobtoge Corbi*

nålen paa bercé ^iflo ^^ontngli, men^ ba blot Corenté

af »Dicbtci var tilflcbe r^cr, opfottc be bcrcé '$oret)apenbe

til et ©je

^ammenfvorne/

Sorenté af »IRebici og en ftor ^ængbe ^olf vare for*

famlebe i ^irfen, men 3wli«n manglebe enbnu. §or*

tittrebe over benne gjentagne Opfættelfe begave nu

granté ^ai^^i og iftanbini |ig til ^ané 5^olig, over«

voflbebe f)am meb J^BfTig^eb og Smigrerier og over*

talebe ^am til bog at bivaane ben ^OJcffe / (5'arbinalen

f?ulbe f)olb«; paa ^eien til 5}?cf]*en unber^olbt be Oam

meb felf?a6eligt oq muntert Spøg / og Jfonté cmar»

mebc i)am enbog ab^idige ©ange, for at fee, om ei no*

get (Fjult ^anbfer bcflpttebe ^am. 55a bevare fomne

til ^irfen, toge be

More magazines by this user
Similar magazines