#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

310

pa$

t^ 8or?nf« 5f€tt fun fi&et fflaret i jpalfcn^ ba ^ané ^^n#

ncr omringeCe ^am oq rcct f6e f)am i '^acriltter. ^e(

t)il^e i^ianré og 2^an^lni efter ham bcrbi&/ men bc 6(e*

te flødte tilSoge, og funbe ncppe unDfomme af .^irfen,

^\)or en faaban ^rcengfel og Uot^en opfom , at mange

§|}?ennefl?er tx)axu 2i\^tt, og (Iar^ina(en fun mcb ^on*

ptllg&cb retftCL^ee of ®eiflltg[)cben fra Jolfeté SKafcrie^

t)?r tttlbe rrflf!fe f)am neD fca JpøiaUeret, SSanbini ^av«

t)c ficajc faliet flg paa ftn ^eft og var fingret/ gront'S

forføgte »el at at ophi^U Volfet, men maattt, ba ^an

^n»t>e miftet meget ©lob begive fig l)jem og («gge |ig»

^miMcrtiO i)a'obz ^alviati og ^atob 'poggio i ^\>ibi

fen for omtrent loo »perugier begivet fig til ^(illabfet

for at befc?rre famme; men, ba ©onfalonicrcn ^æfac

^etrucci af (JrfebijPoppené »ngfletigc og befpnberlige

Opfarfcl ambz ^orr^berie, falbtt ^an hurtigt bagten

fammen og befatte ben øvre trugierne f)avbe

fneget flg inb i ^orfomlingéfalen, men vare vsb et 5i(»

fflplbe bleone inbefparrebe ^cr , faa(ebc4 at be ei funbc

fomme ub igien , ba t)øren inbenrif ei funbe aobne^^

S!)er blev berfor florentinerne ei von|?efigt at bcmtrgti^

ge ftg (Jrfebi'foppen og nog(e anbrc ©ammenfvorne,

^vilfc be berlé ^uggebe neb, beels foréfffflebe paa ^^inf

bueépofterne og ber^aa (Tprtebe neb paa ®aben. ^aU

viati og Q>oggio bavbt benne ©Fiebne, J^erpaa ^^ntcbc

bet rofenbe ^olf Frants »pajji na f)an$ 3^o(lg, |Tæ6te

f)am nøgen iglenncm ©aberne og [)Q'ngte ogfaaT^am tif^

ligemcb 70 anbre poa ^aUabferé ^inbucr» (^nbnit

gjorbe 3>iCo6 Vm^ ^f ^orføQ paa ot \>inbt Volfet for (tg,

reeb iujenncm ©afterne og falbte bet til ^aaben og tii

gctl)e£'; men/ ba f)an ti fanbt noget ^ill9f> og herrerne

i Sianorta faftebc @tene neb fra ^allabTeté ^inbuer

efter ^am, rebbe^e ban fig veb f^luaten, men blev fjenbt

ofen^onbe i 3(ppeninerne , ubleveret til ^icrenté og

ber 6crnQtttaiaemcb $Kfna(ué 'PojH

^el lob (Signoria

5aco6 bifoptte i .l^irfen, men Solfet 5^ntebc t)am ub of

jTne i^orfffbreé ^^egrovclfe og taittbe i)am paa ?0?arfen.

^nbnu engong lob EKegjeringen ^am begrave i @till)eb^

men golfet opv^ravebe ^am iglen og faf!eOe f)am nu iHtt

iio# ©amme Øfjebne ^ai>b^ qOc be ^vrise ^aranuit«

More magazines by this user
Similar magazines