#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

314

Pe^

cr()t?er\?cf, men ti tii ^c^ ^on 6fl*^^c orttet/ Jviffct

mancirilte &frø\)e bc Bvri^e »Sfagtninge. ^aa nog*

le øfcber 6e|1o5 oypnomtaltc SKet bcri, at man for&re*

tt en betlcnu i>enQcfum af ben £92anb, &er førfl aifte«

te Hg ^ftcr i^iffe 2far. ^un paa faa @fc5ec fanbc

liqticnbe S>cilcn»mdfcr ^tcD i .^cnfecnbc til gtuci;^

timmcr.

pebar fa(5cé 5ct klaviatur \jeb etOr^cf, &er tra»

bcé mcb ^^JØ^'^ft-nc. ^a ©runbffemmen blot forebrafleé

paa famme, fno inbcbolbcr ben alminbeligt fun to O c«

taver. — 2((crebc for længe fibcn f)av man betjent

fig «f »pcbalen, fom @tren(|€in(lrument, for at Benpt«

te ben unber ctdfavcer til 'Privatøvclfc; og for nogen

Zi^ fi6cn f)at mon begpnbt ot forbinbe ben meb ^iat

noforte og gjørc ©rug af benne ^tt^r^fning i offentlige

Conccrrer.

pet>ant fafbeé ben, ber fanger flivt nb en vté inbi

fFr«n!et '^orm, SHcgel eUer ©pnåmaabe, og følgclige«

ci tilflaaer 2(anben6 ^ribcb ben tilbørlige 3nbf!t)belfe i

JDømmcn og ^anblen. pet>antetie eller PeJxjniismuo

er berfor ben cengflclige ^eb5«ngcn vcb viiJe givnei^ormec

eller ©pnémaaber. 25en, figer ^ant, 5^*^ Sremgongé*

maabe mcb bzt , ^^n ^ar lært, forraabec @fo(ené

%'oam (oltffla iDiangel paa grir)eb i ^elvtanfen) er en

ff!)ibar.t, 5vab enten ^aner £arb, Øolbat eller ^ofmanb*

S^en erfaring, at 'psbanterie er ^oppigfl i be £«rbeé

^refcé, ifærblanbt iSfolemænb og @progforfl?ere, ^Pié

Q3irfefrebé Ut lebcr til xD^ifroloqie, fpneé at pcrre ©run«

ben til, at man afminbcligt veb SBenc?Pnelfen Q)ebant

forjiooer en lærb 'Pebant. 2>fn ovenanførte ^arnfec

figer meget jTaonfomt om benne fibfre, at f)at\ bog er

ben taaleligjie ^ebant, forbi man bog fan lære noaet af

l)o.m, ^porimoD bzt 'piinaodge i formalierne (»pebam

teriet) 5o» bine (f. (5x. ^ofmænb eller øolbater) et alf

neer uben 97utte, men ogfa/», formebelfl ben @feltOeb,

i)er uunbgaoeligen fanger »eb ^ebanten, ovenifjøbet blu

\jer latterlig, ba bft er en 3gnoranté '8to[tf)cb» Z^nibf

(ertib er b^t bog føt-gefigt at iagttage en {aaban Zanbtni

More magazines by this user
Similar magazines