#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pet) 315

t8anjYfl6nin9 f)oé ^fm/ 5\)i5 Opgc^e er oanbefig ^^^an^

nelfe, 09 netop ^frfi^^ectl opngllelig ^cenqen ve6 ^or^

men/ ^vcr man nieefl 6ur^c vente ^rif)tb oq 2fanbé»

@elt)©irfroni()e&. Om og ^en lflrr^e D^ttant ei tillige cc

Sjnorant, \aa \labcv bo(j ^ané inb|TrÆn!cbe ^oefcn of*

te mcer enb al i)an^ £o?ri;om fan niitte* 5Kan 6c^Buer

albefcé ifh at V(tre fvag eller oteiflabiir i fine ^unbjfa'

6ci' for ot unbqaae ^abel for. »pebnincric^ ^en lærb

^c^ant er ei alene ben, ber 6rl)nnblcr fin ^iben|?a6é

éjjentttJnb b'ot efrcr tiw flrenge SHegel Ci^ormalijl), men

og bn\, foni Di>err)oi>cbet betragter alit (^jenilanbc efter

fit ^a^é inbj^ropnfe^e €beinmclfc of anbrc^

faavelfom og ben^ ber ub^rammer fin Øfolclarbom/ ^vor

ten et &erer f)cn, ifcrr i bet feifla&eligc 2h\ ^vot bet ei

faa meget gjelber Q3ibcn, fom egentlig gremjtitfing.

€en|Tbtgl)cb inbtiløl^ifroiogie og^maglflé^cb/ ^ngftelig*

§eb inbtil -JJ^ccbanismuo, fliv ^etarnh"9»i5eb i ^anble«/

évilNn i vanfTeitjic og o.verrolPenbe ^ilforlbc fitger til

ben latterligge -jforlæQen^&eb, ^tolt^efe, gorfcfngelig^eb

og fafr inbgroebc ^orbommc mob alt Srcmmebartet, ere

tz fabvonligil« ^rorf l)c5 ^pebanten/ ^vorimob 8i6erali#

tet i ^»nfemnabe, funb, man9ef;bet JSømmefraft, ^i5

og ^mog, gri^eb i ^an&le« 09 proctijT ^act olminfte^

ligt ere l)am frcmmebc*

pet>e(,

føbtaf *5Pebufa, fom 3^eptun i øfiffelfe af en j*)efl f)av/

te befvanflret paa en blomjterrig 'OJlatU ^efiobué for^

tfftter, at , t>a 5)nfeM$ &apt>c ^ugget -^ovebct af ben

More magazines by this user
Similar magazines