#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

flt 5att/ tflc6ef for at Bftvf Øtocabmirnt, fif en (Bcneraf*

o5cc|U 'Pejl ttcb »^ufarcrne. 5)cttc 900 ^tof til 5irrrc

(Jpigcammcr. ^va benne ^ib &cijv)nbte ^an at ^abe

£ub\)i9 i6be. Sovgjcveé flceg f)an nogle 2fttr efrer op i

en 2uft6arfon. 2)a ()an f)i^tiI intet OJZol ^aobe t)li(^^

ja cnbog |Tie(wct veb at flige neb i en 9^|ergvoprfegru6e^

fagbe nu ^portere, at ^an f)a\3be viUct gjøre alle (JCcmen^

ter til ^QiDner paa {i\\ >?ci95eb* Uagtet benne naturli«

ge '^^rpgtfombeb var 5an ei uben ^^rgjerrigbeb; men

^an forverlebe fin SHigbomé og Siangø éjagt meb natur/

(tg mebføbt .^raft. S^an føgtc og crljolbt ®tormc(lcr*

floret over alle 'frimurerloger i ('.de ^raaferig ^ ^?i(n

til ftben at \piiU en SHolIe i '^o!fefe(|ifa5erne. 2(lerebc

1788/ ba ,^o|fet fom i ciiera(lieutenant

^

.^avibe §an f;at?t mere 03?ob vilbe f)at\ ale.

More magazines by this user
Similar magazines