#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

320

Pel

©oQn opfom, at ^ine orfabifFc 9?omaber 6fe\>e folbte

^(\a^(^tv efitv barn, f)Vilfet D7at3n mcb ^ibcn Mc« qivet

fltle b?t fflbiic (^rflffenlanbé 97omnbef)orber» ^ra ben«

tie orfflbiflf'refQ^.QilTp Btat ubgif abffiUige ^•Icnicr^

eUnbt onbet ti( ^^efTnHen, 5vor be (liftebe tre etater,

fom efter bereé tr? 2(nf^rcre/ 2lc^æué/ ^[)tf)tué o^ 'Pet

laéaue er()o(bt 9)a\}ncne Tidiaia, ^P^t^iocié og ^e(od<

gioti^.

Pefeus, en ®Bn of 5(Sacué 05 (Jnbei'é 09 ©jønne«

føn of 3«"^ / jTugtebe, forbi ban ^a\Jbc beeftagct i fin

j?a(v5rober ^^ocué'é \Kcrb, tilliciemeb 5c(amon , til

^f)t5ia, 5«or (Jurction 3fctoré (6øn req|erebf» 2)«nne

forfonebe 5an« 55rBbe, gat) ()am (In 5>arrer ^(ntigone tit

©entalinbeog meb ^enb* ^re5iebcfen af (It Siiae* itort

fcerpaa (ii^ ^eleué og (Jurnticn til (Ialt)bon for at 6i»

tJaone ^a^ttn efter bet forb«rtjeUge ^ilbfriin. S^tt

vat ^cliué faa ulpffclig at btabe étirption tneb lit åat

flefppb, jom ban flDngebe mob U^pret* «^an flogtebe

til 3oUoé til Hcaitni, fom renfcbe ^am fro benne @pnb*

^erbovbe ^eleué et onbet (^ventpr. Hcadixé'é ®emof»

inbe forefffcbe f!g i bom, og 6aatolebe f)f.m for jin ©emof

cg bone ©emofinbe, bo han ti vilbe føie b«nbc. 5>en

(ibfte b«ngte |Tg of ^ort\jit)(e(fe o»er b*nne efterretning,

men ^coflué, fom of ^gtelfe for @|e(leretten ei felt) t)il*

te br«6e i)amf t«nffe bog poo ?OJibler til bane Unber»

^ang. ^on onftlllebe en 3agt poa^ierqet 'pelion ^

poo ijmltfti ^eleué IFulbe fiinbe fin ^Pb. 55et fom an

paa, b»o ber funbe neblofgge ^e^ mefle ^ilbt. Stenne

£t)ffe ba^be i>cletié; bon (Far jungen ub of olie be

5Di)r, ban f)avbt falbtt, men lob .troppen ligge. 2fco*

pué'é gcbfagere bore olie bifTe fommen og foregotje , at

fce bat)^e foelbct bem; men ^efeué gjenbret) bere* f?ore^

$it)enbe peb at forcDife jungerne« 5>a ban nu ubmot^

tet »or fovet inb »oa 1>pfion, fom 5(caftu€'4 ^olf til for

at ubførc ben bemmeliae Orbre, be botjbe foact. .

IDe

jljulte bane @t)fl?rb og bonbt bom enbogfaa efter 9?ogle«

SBeretning* 5)a bon t)or oovnoQnet og føqte efter ftt

øtjcerb (Jupiter botJbe nemliq t)eb

More magazines by this user
Similar magazines