#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Pel 321

ve tretht f)am, Wi €f)«i'on ei ba\^bt Bpffpttet f)am 03

optaqet bam i fm ipule. ffiu Hilutttbc »PclfUé at ^?vne

|Tg poa 3lcaflué 09 \)(tni ^cmalinbe. 3 >^orfnina mcD

Sflfon, (Eatlcc 05 'poUur oq en ^farc mobiop .^rtaerc

troftigte Oan inb i 3fcQ|luo'6 »Pa[Io5^ deligé Crn#

favnelfer, o.i 6un Pe6 C5ironé fiscie 3\aab Ipffefeé ^et

^eleué at 6eflige iStubefcngcn mc6 ^ente. S^rrlluppet

éoltitcé paa 'pelion 09 for^crUaetcé vcb oQc ©nbcrS

inofrPttrelfe, Oer bragte 33ru^eparfet riqe ^orcrrinoer*

37eptun forcerc^e ^e(eué C»c ubøbelige J^cRe , (^furcn

gop f)am tit jlcerfe BpnD, fom ^c^illeé fiftfn tog mel>

til ^roia» ^eleué, bzt i ^ocpeien oqfaa ^av>5e taget

2)ee( i Jlrgonauteitogct , berfTcfce nu t ^>()t^ta ovec

^D^prmifconerne. »^omer fafber f;,im ci vjié og cprpcerbig

S}?an5 og en (!or ^aler» 93fan^t alle ^ané me5 ^^eti^

flPlebe ©ørn naaeDe blot Jfcfeitleé fcen marMtge Tiitit

Jjan opbrog (;am i @el|?o6 meb ben tti ()om flpgtebe

^atrocfué Cfee benne 2irt.) og \aat f)am ugjerne brage

til ^roia. Jpcn bdbt af dummer oper ben elfTebe

@øn6 ©^b 09 6lep fattPelfom ^(;iron ti(6ebet af ^efl«i

erne»

pelet» » Øettie. Unbcr bctte 97oPn forfTaacr mon

en ©ruppe af ^er^ fom (igge imellem be carolinflFe 04

nianitil? e Øer, fra 152'' til i58°B(lli9 £«ngCe og fra

6 til 10° Oh 9&» fra 3^orbofl mob @i;bpe(l. lX)e ere clIc

lange, men fmalle, ei meget opf)øtebe oper »^apfTaben

og Sebaffebe mcb ^foP. 3(ntal(et af bijTe ©er er oé enb»

nu ei nøte 6efjenbt. jpper of famme bar et eget 9)apn»

5Den vigtigfte g)e 5«^«f ^urura og fammeé ^ovcb(ta6

^flero*) Oi)eln, Q^elju)^ ^poraf man ^ar gipet ^eU

*) ^fter forfine ftben onf^rte tB«rf ^eber 45«rt

(griflit^M 03 ,^opeb(lAbcn ^urura.

X 2

More magazines by this user
Similar magazines