#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

3'4 P«^

te fia i ^fot)crte ra novifc mawre fatte, fom fanbteé i nog«

le Jpufc i 'Pc(en) oq fotti rimeligvii^ vare bceone bertit

paa Braq.'t af noi^le forulp!fc&e Jtc)noer» 21f ^uqle

fanC)t oe ifcpr ben o(minbc(i(5e jpøne ^pppiq^n vilb i @fo#

t) ne. iDe fjnbføbte opføgte vef bene 5€9 / men (certe

førtt af vfiiqlcfjibccne, at biffc S^pré ^jøb gitter en for^

eropffeln S^ofcmg. 5)ec fanbtfé ogfaa \)i!^e 5)uer^ fom

»are cu gibungéfpife, men fun til[iobe« i^olf af en \>ii

SHang. ifflan tog Ungerne af Steberne i ircecrne og fe«

rebe bem mcb Q).^mé i X»uer)ufene. ^anbene peb Øerne

er* rige paa (tørre og minbrc ^itTearter , f)Pori6lonbt

fpnteg at ocrre mange npe 2frter, 6oil!e bog ti nøiere fun*

te betlcmmeé af be europæijTe Opbagere, fom ti vare

9^aturfor|?ere. ^cr finbeé Owppigen .^re5é, @fi(bpab»

ter, l)\3i!te man foger og npbcr fom QJnblingéret , for»

fpjellige^lagé ;©)ifré og ij)2uélinger, ifofc ^^ama'^ué«

linger, fom Snfu^^nerne ofte fange veb iDpffere. —

gongen ^erff er meb u i nb jlropnf et, bog milb i1}?agt, f)øi^

ligen «cet af ^olfet, \aa (ibct ^an og ubmatrfer fig ueO

ubvorteé @(anbé» 3 a^Ie vigtige ^Tnl'.ggenber ^olbeir

6an sHaab meb be ?^ornemf!e blanbt Volfet, bec falbte«

é\upac!cr, og fpneé at banne et ©tage tffe arvelig

2fbe(, ber er fovjljeaig veb ffere (55raber af 2Kang. ^aa^

tannc ^orfamfinger ^olbeé ftebfe unber fri« ^immeL

^ver (^ftcrmibbag giver gongen, ^vor f)anog er, en of«

fentiig Ifubiené for' at afgføre -^tribigf^eber og mobtagc

2(c»føgninger» iDa (Jienboméretten er meget inbflFrcenfeC

oa ingen egennt^ttig Sagfører (lifter og nvTrcr Uenig^eb^

faa fjenber, fom tit fpncé, ^n^ver be (impfe ®rnnbf«t»

ninger for jHet og Uret, og, naac biffe oveitrcrbeé, hlis

ver ^ocnærmeren jlrcngt babfct af kongen, ^vorveb 5an

Hempfeé meb @f jenbfef for t)efe Volfet. o'^if\f ftmple

fT^aturmé ^ørn !nnne et 6eraa6e (tg paa nogle f)unbre#

te u&eftcmt forfattebe og enbnu (lettere foriTaae&e £ove,

nnber [)vté 5}Jørfe ben (tjlige 6furf i cultiverebe gonbe

fun aft for ofte finber ^?f?i;tte[fe, mebené btn ^ornofr«

mcbc nebtrtiffeé enbnu bi)6cre. ^cl bem at be 3ntct

forftaaeaf .IJunjKen meb 3\etten og fammeé j^orbreielfe,

^vorveb 8a(t f an foranbreé tH 3>t)b, intet of bebøvenbe

^alerfunjlcr: be ane ei/ at ber give« §olf, Joø Jvilfe

More magazines by this user
Similar magazines