#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

326

Pcl

Kpqpt awbtt ,f n)^crie. ,tofo«nøbfafC er btvH fccbt

DQn'iv;e 4^rtf; mcoct ficffcciU ^riffc 6e ^an^ og t»rif«

fe oocrr)ot)€bcf hm li^e^ De (taoe fce&\3nnliqr op nicO

2)nQcn, Dg flrojc tcrpaa 6n^e fiiawcl iSJJanb fem 0,yin»

^cr na, mer. paa fceriJPtl^rc i5atc|lc6cr, 2)c ^av^f m^

ib€. ^faretibcrite befic bc i ^aabe 09 t^cr?. 53e

^ave noQcn .^iini>)Ta6 om @: jenterne^ af ftvitfc be

ft 3"^vcnbige et

wben 2ffbc(ingfr. 2frr.c}ift'€t cc i 3)iibtcn, m ni fim

liCet, ba be Mot niuantc 3^^ for at foge Q)omo,

^olbe 25ucigcii 6ortc em 97atten og forjage ^uifitot.

^(uerne veb 3iøgen. jpnieté 2ln&ninger, bcr tjene tif

^inbuer og 'X^ørre cre fer ovenfor @u(0Gt og forfn^

ne^e meb 2)£*rre af 33am6uéfTcftningcr for oc [)olbe

SHcgnfn u^e. ^uget er tet tofffet meb S5am6uérøc

og ^a(mef>(obe. XJe offcnrlige 3?>i;gningcr ere 6cn*

veb 80 ^ob (ange*)«- iper nfgløreé beefé fo-llebé 2fn»

liggenbcr, bcclé o.ivcé ^er ^efle, ()\?orpcb ogfaa O.oin^

bcrne in^nnbc fig meb bcreé 2(r6cib« og tage 2)cc( i

Unbcr()o(rniri(;cn. ^if bet bagltae Oi\)y uunbpcerHge

^ornøbenbcber f)ører rn liffc af 5>ifangMabc flcettet

^urv, f)\?ori bcr ftntce ^13erc{ ^ en .^am og en Mni\y,

©e bt^ii? .^nive fotfop btgté nf ^l>cr(eø|lerfcné @fa^

men be fofbvanfiqe af ^)J?u(5lingllPaUcr eller of 33flm6us*

rør. .gommene ere gjorte af 'l^ommerantétræeté ^cb.

97et, J?lner og anbre jfifFcrebjTnbcr forarbcibeé nf .^0/

foénøbbcrne? trett(coe f^nibe ; men ^Hiarrerne^ hvorpaa

man fo\)er, brfiaa^ af ^DifanflBlabc* ^IMffe titin bem

cgfnn Hl ^adevfen og (£ofo?|?nH?n til 'Dciffcfnr. 55e

forfcerbige ogfaa fiectfar af bruunngftg Sjorve og fæbtjan/

*) ©e faibe^ P^is og ere ubwenbigt tifbcclé prtjbcbe

meb ublTaaret ^rbcJbe. (^n S^oc^ini ^(ttf/

§uoc man pnber cu ^(f&tlbnlng bcrafO

More magazines by this user
Similar magazines