#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

328

pcl

foa\jt5f 6e 5f«ttlwc^e veb fiifbfommen Ufnn&fg^eb i

©Droget fun&e btmavft, at bt ^awbe en 2lnclfe om en

ufijnlia ^erCen, f)\>orpaa Uh manaen 6(an&t t^m f^tvt

fFciioc Ovfi'ttof, f. ^r. ^roe paa ^or\jar|Iec o(^ ^cané*

uMceqc^elfc, fpnteé at r)enfij5e» 25ifTt elffvorrbige Øe#

6e6ocre4 véinbelog vlffe fiq umiéfjenbeftgt i bereé Cp*

førfel mob bc uh)ffc(iQ« ^remmebe, fom ©fjebnen ^a\)*

^e r^enfojlet til tcrré 5tv)|ler. S)en uegennyttige ©ee(»

ragelfe, be vi{Ie bem , var reen OJtennejTefjerlig^cb,

?D?en ogfaa i bttté tnbborbcé Omgang faoe man fomme

^iib^tb, fammc^enlla6e(ig^ebcg ^pfltg^eb. Ultvic^

faac éng{«nbernc Stribig^ebec etter U&6rub af tjtfbé 2i*

bcn|lfa6er blanbt bem, og fe(», naar 55ørn fom i bratte

cUcr llogcé^ pttrebe be ?8o,rne ^iéfornøielfe bermeb 09

føgte ot 6i(«gge brætten. 0,t>inberne 6e()rtnblcbeé over«

flit mcb Opm«rffomf)cb og Øm§eb. ^n^ver paffebe ftii

forretning, ubeu utiJbørligen at blanbe flg i fin 9^a»

6océ 2fnliggenber» 93^ænbcne vare enten fpffelfatte i

bereé ^(antager, eder falbebe ^rc?er, forfarbigebe g^rer,

Bp\)b, ^a|lefpi;b og anbrc ^aa6en famt @triffer, 6pg»

gebe ^u^t og J^onoer m. nu ^e, fom ^ave en f«rbe(eé

gærbig^cb i eteller anbet Uthtibt, ^ebe ^a!el6eier^ f*

ér. SSøgmeftrenc, ^orf«rbigerne af .kanoer, 'pottemaf

g^rrnc^ bt, fom ar6cibe i @fi(bpabbejlaUcr* @nbt)er

fFaffcbc |tg Unbert)o(bning vebfTt2(r6eibe; manUc^^^nt

gen bovne Sebiggjengere, fe(vbe^orn#mme gave^jcempet

paa ^irffomr)eb og glib. Clvin^rne ^avbe og bcre«

anvifle ^Trbeib; be arBcibebc i ^améplantagerne, op#

lugebc Ufrubbet, ber vo.rtc paa bt brolagte ©ober^

5vorof ber gavc^ monge paa ^Z^cn ^urura. 2)^ forfcfr«

bigebe ^U^atter, @maa!urt?e og beførgebe ^ufef. 2)et

var ogfaa bereé Jorrretning at tattov^re• ©e vare

vcn(?abelige. mea aibele« iffe uben ^ugt ; be unbgi!

i '^dminbefigf^eb Omgongen meb (Jngftfnberne og blevc

fløbte, naar man t Omoang mebbem fornflfrmebe 2)e(M

catefTen, 3 krigen gjafbt btti ©riinbftetning, afbrig

at angribe ^ienbcn veb Overfalb, men (lebfe i ^orveieit

forfi;nbe ^Ingrebet; be fangne S^ienber b(eve rigtigt nof

brcfbte, og, ta €ng(«nbeine bevibnebe tere« Utilfrebé«

i)tb terover/ fø^te be at unbfFpIbe benne ©rufom^eb

More magazines by this user
Similar magazines