#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

332

pel

feweCse inbtii 2far ^64. føv ^^rift« 5?»^^c^ ^(jm tiU

femmer ben 53erømmeire at 6awe befriet t'it if*5rcne*

Ian& fra Cacebamonicrncé Tfa*^. 5>a Spartanerne

3S2 f. .^[)r» 5fl^^< bemopQtiget jlg ^^cf^fn unber »])r)oe»

bibaé'é Jlnfarfel oq tpronnifecebe @tabcn, finqtebc

mange *tf)e6aner til 3?a5ofli?5crnc. 92>Iant't bille \).iir

^pelopi&oé, fom Beqaw f\q til 2ft!)enen/ l)Vor f)an in6»

ciif en ^cr6lnbelfe meb flere fluatebe 't^eSaner for at

6eftie ^(;€6en. 3)e fpartanflPe ^wrannrré ^»fvttttt

e

fem for!l«bce inb i %^zhtn, boor be ffju'te flq ^oé

een af bereé ?Dtcbfoi'6unbne. Smibfcitib 5^^^^^« *P69l»

libaS foranftaltct et ©jcflc&ub for be fpartauffe jpec*

rer, ^vorvcb i)an fotuben anbce S^DbcIfer (ooebe bent

nogle ubmoprfebe ^angerinber. ^UJebcné be fab ve6

Sdorbet fom et SSrev tif een of be fpartanjTe ?Ri(^it^

rcnbe, ^i>ori ^e(e (Br.mmenfvflfrQeffen t>ar fortaft S^il

J?p!!e l«(le ^^n ei bette ^rct), men 'agbe bet Bag ve5

(tg meb be Orb: alvorlige forretninger i 3)2orgen.

S^oget efter troabbc ^pdopiboé og be Bt)rtge øam«

menf\?orne inb, forflæbte fom Øangerinber og morbc^

fcc ^prannerne meb ^aa&en, fom be ^a\>bt (?jult un*

ber i^ereé flæber, 3^u opforbrebc bc bereé øvrige

^ebborgere til ^ri^cbenå gorfvac, og blanbt biffe

gjcrbe ^paminonbas ilg ifæc fortjent af ftt ^opbrene*'

Unb. (Spartanerne ubruffcbc en 2frmee, ber 6{e\J fcnfct

inb i ^oeotien unber Tlnføvfel af ^feombrotué. ^tn

^paminonbay og ^elopiboé gif S*'"^ øpartaé ^agt bfep f nceffet , og "^^^ebcn povebe

flt fremtrcebe fom @partaé 3^ii>al tif *J)rincipatct i

C^roffenlanb. ^iben gjorbe 'Dcfopibaé fom JpBifrcom«

manbcrenbe tre forifjctligc ^og meb ^pranncn '^fejr»

anbec af Q3f)crff. JJané førfte ^og tif ^^effaliett

368 >Jar ^elbigt og han orbnebe meb btt fammc

^Ijronfølgen i ^D^acebonien og tog ben ftben faa 5e^

rømte ^f)ilip meb (lA f«f ^f)e6en fom ©ibfel. ^ttt

paa 6(co f)an fenbt fom Gefanbt til ^f)etct, Wi ^p#

ran 5c§olbt &am fom gang«/ inttil en npe ^jrp

More magazines by this user
Similar magazines