#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

534

P^l

til at forfabe Xftica* S)?cf|Tc 2fai: 6few ^ft^cncn pfa^ct

af en r^^^em i>f|T, af funlfcn fetw ^>erifleé b^be. 3

f)ar\é @t«b fif ben voftfomme (Tfcon tea jtørjlc StiDlTpbeU'

fe i2(r5enfn: V'b ^ytilincé ^i'o6nng t}a\)tt ban brc^

ttct ben Slobioe ^ejTiunisg igjtunem , at alle Stabene

^n^bpogere flu(&e bræftcé, f)Oi!fen bog ei 6Ict) fu{b6v,rb«r.

25e frygtelige Urofio^ebcr paa ^crcnra imenem 2(riilocra/

ter og S^cmocraur falbt cnbeligt ub til be Itbfteé gorbeel,

9?ii fcnbte 7rtf)en?rnc 'tropper til ^eloponneé- og befcefle«

be ']}i>iiié for bcrfra ar funne ai'øre spartanerne 3(f6rcef»

J^tffe føgtc bcrfer ar ti 6ageero6re @raben og bejærte tzn

nffcliggenbe Øe -^pacrcria. 2i*^i^lerrib f om ben att)e#

nienjiifje 7{nførcc 2)emo|Tl)eneé ril meb en ^laabe cg

nogle dropper og inb)Tiittebf Cc paa ^p^ctcria i?ffcenbe

otpcfl ^Ic«

crt fcl\) font bfc^en og t)ar ^clbtg no! til at fange ^6pac»

ran«rne paa ^pacteria. (^parta -gjorbe ^rebéfor*

flag, fom ben oviermobiae Cleon afflog nieb @ro(r^cb»

Spartaneren Q3ra)ibaé fiurtebe nu .krigen til \][Jtacebcnu

cno hofter, tvang ^huc^ir-eé til at oige o:? erob e- e2fm#

pf)ipolié. ?^or at nlbageerobce øuben ubrenbee ^(eon,

fom bog veb benne SeiUg^eb lagbc fin Ubuelig(}f b for 2)a^

gen. ^leon folbr i et \Slag, [om .at^mrrne ta6te, men

Spartanerne taDte ben t\^H^ S^rafibo^. Q^leoné '2)Dboa6«

ncbe ^eicn fornpe '^rebeunbert)anblingerog ber flutiebcé

en øtiljlanbpaa 50 2(ar, fom efter ©enetalen 9f?icta5

blev falbet 87icia6'6 i?reb (422). Stenne J^reb »arebe

ei længe, ba ben unge Ærgjerrige 2f(ci6iabeé greb cn5»ec

£eiligl)eb til at oppufrc Uenic^^eben paa npe. Spån

cioertftlebe fine fianbémorub til et 5og mcb ©praciifcp,

ber l)a'obt et hzift luVlbigt Ubfalb og enbteé meb ben

^ele at^enienfiffc 2frmc?? Unbergang (413). "^kibiat

beé felt), ber ftrajc efier fin S3ortreife fra ?ft^enen vat:

bleven anflaget for at ^ave fulbfaflct ^B^crcuré Støtter^

blev tilbagcfalbt for at bømmeé, men flpgtrbe til Spur*

ta, fom ^an nu tjente imob fit 'i^oebrenelanb* krigen

ubbrøb paa npe i ©roefen'anb, og Spartanerne befcefte«

bt j^lceffen 5Dccelia i "Htttca for beflo bebre at funne (Fa^

be '^ienben. Spattanerne inbaif nu ogfaa ^orbunb

mtt> Q)crferne 09 2tcl)encn^ Stilling U^^^vM^ at blive

More magazines by this user
Similar magazines