#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pcl 335

5øifl ffltti(i/ fcfl 7ffcif>ia^cé nøbtf§ tif «t forfabe ^pnrfa

cg 6ega» fig til Ciffeaficn, (>vor Oan fcgtc nt overtale @a*

trnpen 5ijTapf)crnsé tii at forfdbe i^acebcemsnifrneé 'por*

tie. JJan fom nu igjcn i fine Cnn^émoelt6^ 5)n^c|l, blei)

fat tif ^verllcoinmanDerenbc over 'Slaobcn og tiffægfebe

fig bc mcc(t glimrenbe ^cire. ^en benne i!t)ffe tJoc

«i 6ef!nnbfg. 2((fi6iabcé &a\)be o\)er{abt ^Taføcrefen tif

eett af Tine UnberOatJcnbe/ og benne ^aube^ mob '2Uc\b\a*

lieé's Ofbrc inblobt fig i et (^øj^aij mob (Spartanerne,

fom i)m ta&tc. Jpané J^anbéraeinb , ber f ienbt«* ()an$

fer)i:ibige (£()aracteer, trccbc @h;{ben iaat l}o^ ?((C{&ia^

bté og nfi'atfe t)ara, ^vorpaa ^an bt^a^ flg i frivilfig

fianbpvgtig^cb. ijijfanber, ^parrnn«nieg flo^c ?iufø«

rer [øgte nu at ^iinbe ben pr4grc (Tyru^, Øatrap i £ille«

ojlen for fine »planer, men f)aaå (efterfølger i forbi øpar»

ta ubcn perflj^i' Su&fibier »anjFeligt funbe Bttale fine

Solbartr eller unbcr&ofbe en Sømagt. ^aHicratiba«

vanbt \)i'l en Seicr over ^tf^rnerne »«b infilene og in«

fcefpærrébe Conon i ,gia\)ncn ber, men enbnu famme 2fac

(406) leeb han et fulbfomment 37eber!ag veb gierne

iéginuJT« og omfom felv. ^eune Seier inbgjøb .^ft^e^

neme en »^CiVrillib, ber 6(e\) bem l)øifl (Tåbelig, fiofan*

ter crf)olbt ipjcn Tfnførfelen over btn fpacranffc ^fviabe

og bcn^ttebe jTg !lo(ic(igcn af »^ienbenå Overmob. ^eg*

geé ^laaber ()awb€ taget Stilling ve5 »^elkfpont* 3(t5e#

neme, ber- liolebe vaa bereé Overmagt og ben ni;?vunb»

ne Seier, foragtcbe ^ienben, og gif bagltgt i 5anb i

^^racien uben at 6rugc bt fornøbne »?orfigtig^cbémiblcr.

SDcl bleve be abvarebe af ?{lci6iabeé, fom bengang op*

^olbt (Tg i ^^racien, at tage jig iagt for ^pl'anberé 8ijl,

men f)aué ^bvarfel var ;*piibt og be maattc ^aatbt 6øbc

for bereé U6efiubiaf)eb. (Jn *X)ag, ba 2(t()cncrne fom fctb«

vanligt f)avbe forlabt Skibene uben at eftcrlabe til|ir«f«

felig 53ebitfning, angreb ^pfanber 2rt[)?ncné j^Iaabc og

jDbciagbe bin nceften aibclcé; ^onon unbfom Mot meb nog«

More magazines by this user
Similar magazines