#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

340

Pett

i)c(ené tunge Cegcme ficrner (tg fra ^frtifatfituen , af

^cn&elenéi!«n3^e 03 af Xpnøcné [)urtiqtvirtcni^c.^rafr»

^re alit tif\e Ontil^nbtQb^^cr fulfctommen liqc [)oé to

^cnC'elcr, faa ubføre ^c Dcrcé ø\)in9ntncingnin(i€r i famme ^ib, Jperpaa bcroer ben ovcnan«

førte bmit*nbigf)eb, ()\?oraf ^\)ingningétiben afr)æHger,

at nemliq ^uugbené fremflprrtjenbe ^raft mao torre lig^

naar to 'penbeler af famme Cænqbe og meb famme €(on«

gationsvmfef maae |Taac eilcc ft>inge i lige %ib» ^yngs?

t)cfraff?n, eiler ()\3nb ber cc bet famme, forbene tiltroff«

fenbe ^raft x>ir!fr nemlig eioueralt (ige ftcer!tpaa'])enbe*

len, oq binm flaacr berfor lan."fonimcre paa ntgCe @te*

ter cf ^or^cn cnb paa anbre. (55cunb>^n fertil ligger beclé

i (lentrifuqalfrafcen, ber 5ibrørcr af forbene Cmbrei*

ning o;n fin ?(]re'/ bcel$ i ^pngbené »irfellge ^orminb«

f^elfe. 2)ennc ^^ormtn^fFeife er \aa meget moprfeligere,

jo nærmere bet ^teb, bvor ^cnbelen iogttageé, (iqgec

ueb ^^(Egnaror ; mob 'Polerne affaqer ben bcrimob {iebfe

mere. (

More magazines by this user
Similar magazines