#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pm 343

fcttf[i(j £uBe6ane i 6ft»5 gorbrcncffltib, 6fc\) f!5en for

bane wiDerc Sanncirc tcMigt fenfct til Univcifltetct i \

Ojrforb 09 vcnbtc fom en mrgct Icvcnbc gjnqling tit'

fciige til fm §amif(e. S^cnnc^ fom bt)9ge&e flort S^aab

paa f)am, dc\ i barn faac ben cncjlc !2fitJin9 til et btf

rømmefigt 9?inm 09 en ifmoabeUg 'Jormue, bcmcerfc^

te ugjerne ()06 Garn en tiMig J^englvenOe5 til fromt

^værmcrie 09 et jlillc/ fovDiingéfrit 2i^, l)vilfct ban

funtcé at forctrflrffe olie gfimrcnDe Ubngtcr, T^ijotfoc

^nné ^Qbcr ffnDtc barn til ^orié , for at 6an ^er,

langt fra De Omgivclfcr, Der nære&e ban? €5u»rmcrie,

mibt i et prargtigt S^ofé og en vppig J^•ol^c^ftt5l)é

More magazines by this user
Similar magazines