#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

25

Otl

cnbnu uBefIctnfc SacoBiticr paa ^Qratlffernc5-^i6e 03

gav iem i DctfcØi>;me5 i'cpu&litaniTe ^jc(tc6ufcbc» 'JJ^en

f)nn '^[>\'biut^cl\^: gjorbc ^am mii5tc?rift for @iron^fn.

S>cnnc ^action foregaw , at 9}^untcipa(itctct i 'pari«

l)av^c til X??n|Tgr at fcrtte ^ertugcti of Orleans paa

^^roncn. :jDcii forlangte bctfor , ba Øtaben ^arié

for&rc6e i?^^vigé ^i^or^^mme(^e, ar 'l>^iiip af Orleané 03

aUe ©Dur&buncr ffufDc fcruifeé ^ranJcrij]!. ^citngené

Opf3r|>( unbcr ^oiiijcné i';rocei?^ ()vtor ^an meb ^\txti\Bi

^ulOc Itemmebe for Ou^\)i^jé ^cnrctrelff, oprørte felv en

5J)ce( af 3aco6iutrnc og »aftc (pbelin .knurren i Aotfam«

(inqen. Q3€& J^enrettcii'en t)ar 5an tilitebe i en (Fobrio*

(et 03 5egn\) jtg 6erpaa meb fine kammerater tH fRaincr^

fer at l)3itti>elig[;oi6e b^nne -X^ag v^b en Orgie« ^crt

terpaa lob f)an^ Q?emaitn5e fcg \l\llt vtb ^am; ^oné

Øi>fgerfav)er, £)e?i bpDigc ^ertug af ^ent^ievre, tcbt

af dummer ten ^be ^yjarté og Or(eané ret> f)ant rige

2rr\) til jlg. 2)eti 9be beføgte 2)antoa, Dlo6cépierre og

?OJarat ^am, for- at erl)o(De ^enae tt{ en §o(fe6e\)Cfgef#

fe, fom £)c 'oiibt foranllaCte til t)ané '^otbtel, men ^on

føget miéiij^Ubté, focoi Orleans i 6et ofgjørenbe Øitt

blif ei l)au5'e 03^ot) fil at goae paa S^aaCif^ufet og udføre

fin 3tctr«. 9}Jon lob i)am iit)!^ri>ge af ;jaco6inerncé 8ifie»

^nbcligt traf et Slnflagebccret l)am. gc ;gje\?eé anraa6/

te §an konventet og flue forrige fenner om £)ee(tag€lfc

og ^faanftL gorgie^e^ 6€raa6te i^an jtg paa fin ^ov

tjencfre, ftt f)ave flemt for ^ongené 2)øD» 2ftle 'Partiet

vare imob Tjam; ^bet ene 6e§reibebe bet anbet ^oråin«

belfen rneb et faa [foragteligt 2)JennefFe» Spån 6(e\J

berfor tilligemeb be øvrige "OiJJebUmmer af {tn »familie

Bragt til '3?arfeilIc»S«"

More magazines by this user
Similar magazines