#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pett 351

Jpi|toc;e oq j^otfotninf^ 09 i fammeé Svetévnpfcn. i?art

fluOerebe forncmmcfiat t^nflfanbé Ol^faqcr 05 ^opogra*

p^iC/ oq oplpftc meqft ^^[^Bi'ft ^eri. €nbnu wigrigere va*

re f)ané §ort]cnf|ler »eb at gi'cre ^fotlanb noiecc 6e«

fjenbt; l)an gjcnncmrcifrc 09 6e|lcc\) 6cttc Zanb jTerc

©anqc. @om ^l•e^é^ott^mcr crt)uenj€De ^an (i^ i5e^

rømnieffe for ØletfflfrM9()et) 05 Upartijl5«5, 09 fom ^a^

triot forfvarebe f)an i fine @fiiftcr flere ©ange be ^otti*

$eé 9{ctti(;()et)er imob bz ofte Oaarbe £o\)e fot Ubtaaetfe

til »TOiUtfen/ Cnnbetjeiencw '^orBebring k. ^an bø&e

1798 i?an6 fornemfle @frifter, ^voct mon jlebfe >)i(

minbeé ^flitt/ ere f-ølgciiDe : Indian Zoology, 1769,

foL (paa 5i;bflF af gorjler); British Zoology, 4 Vol.

(pan ^i)t)i: af QKurr); Synopsis of Quadrupeds;

Tour in Scotland; Genera of birds; Tour in Scot*

land and voyage to the Hebrides i Tour in Wales;

History of Quadrupeds, 2V0I. ; Arctic Zoology,

3 Vol, 09 et Supplement (^pbflF af .^ojfmann).

penrofe (^fjomaé)/ en ubmarfet Ipriff ©igtcr i

(Jnglanb/ 6lei> fi^bt 1745 09 bøbe 1779* »S>fln (Tubcrebc

efter ftn 5?aberé ^itlie, ^I)co!o9ic, 609 meb j^elb, men

£p|t til bet Ouerorbentlige 6evæ9«be 6am til, i jit 20be

2f3r fom ^rittilllg at beeltage i en Øøcjcpebitton mob S5u-enoé

2(i;rcé. ©ebæffet meb ^Baat venbte l)an f)æbret

tilbage, fortfatte fin« ^tuberinger, 09 erl)olbt, efter at

l)a\)e fulbcnbt famme, et libit.geijlligt (5m6ebe, fewoci

^an Icwebe ubt>Drteé religt, mebené pané fraftige ian^

lætjebe jtg i lorif? Øving. 'HUz f)ané Svigte ere fulbe af

31b og (Jnergie i Ubtrpffet. fDe bcijligfte 6lanbt bent

hav f)an ubgivet unber ^Itcl af ?M)antaf!en5 S("5t(the

Flightsof Fancy;, i)\iovi [)an ^cewec jlg f)øit o\)cc bt

almmbelig« engeljle ObebigtereS correcte %ian^ib

fPjønbt ^an ogfaa ofte, i fin ^vafti Opermaol/ o»cc*

(Friber ^un|!ené ©rofnbfer. ^ané elegier, (Sørgefan«

pe) ere fulbe af inberlig gølclfe, 09 ømt Ubtrpf. ^an«

PbemsubfomConbon 1781, J. 2)(éuC)en f;ar ^an 04*

Uxi nb^mt ^x9tb\UmXf

3

More magazines by this user
Similar magazines