#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

per 355-

P^werar (Spfncer) »or ^cn fln^en ^m af^o^n

^ercctJaf, ©rcoe af (fqmont i ^edanb oq Co\)e(5clIanb i

^nc^lanD« ^an luMlommcbc fra en qfltnmel nocmflnnijB

familie, 6Ier) f^bt i 8on5on ?(u^{eu^^)uore ben i|le 97ot).

1762, giftebe (Iq 1790^ var ^afcer til 15 9?>ørn 09 6Ieo

fnigmorbcrj? I^ubt i »parlnmente^ufet i fionbon ben i ite

?D?nii8i2. !Detrc traailfe Cjnbeliqt og be vonjTcIiqe

gorbolb i ben farliqe Mam\>, for ocot gjalbt ^an alminbe/

ligt for en ligefaa rcbelig fom fo?rbeleé buelig ^anb ; bog

f)avbz i)an faa Clienter, 3 floret 1799 6(ev ^an ub#

nævnt til ^onful vcb 2(bmira(itctet og veb Univetjttetet.

$5ra betre ^ibépun^t (leeg ^erceval hurtigt opab ; 1 8oi

fulgte 5an øir SBilliam ©rant fom @ollicitor » ©eneraL

3 Tiattt 1802 6lcv f)ar\ ^Ittornen-^eneral og Cverbom*

mer og fom ijlebet for @ir (5bvarb ^axv, nu £orb (Jllen*

fcoroug^. ^an vijle |lg flebfc fom en ivrig Jorfwarer af

krigen mob granfc.ig og befjcnbte fig of Over6eviiéning

til ^pitté ©runbfærninger. Smiblertib flob l)an fun i

liben ^orbinbeffe meb 'pitt, men vor en ivrig SSeunbrec

flf benne iD?ini|ieré ^elralcn5eb, og inbfanbt fig ftebfe i

©allerict naar »pitt f?ulbe ^olbe en ^ole. jjan ()ax>l>^

ogfaa J?ciligf)eb til at brage *Pitté OpmcerffomOeb paa

fig, ta f)an firev en polirijT ^amp^let, t)«ori l)an føgtc

at 6evife, ot en ^lage ei falbt 6ort veb |parlementeté

Opløéning/ fom h^^^^ becreteretben« *f ibligt funbe

^crceval ubvifle fine talenter i »parlamentet, ^eb 6an«

^Oiorbroberé 2>Bb blev en !Deputerctg 'Plabé lebiq i Un*

ber^ufet for ^IcttUn 9)ortf)ampron/ og f)an 61cv volgt

til famme v?b ftn jfamilies Snbflnbelfe. ^«bvanliqt

fceqpnbe b(, ber qjøre fiq ipaab om hx^ie 'pofter^ i Unber*

r^ufet bermeb, at be flaae fiq til Oppofltionen og 6olbc

nogle ^aler , ber ere beregnrbe paa at glere Opfigt.

JDette gjorbe ?)€rcevfll iffe. 2)en 8J>e 3uni 1797 foae

More magazines by this user
Similar magazines