#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

3^4 V^^

5)cnne i &c 6nffif?< 3(nnafcr uhørte ^acib ubførfcé ^€n

iifc iSiw*.i Sloffen 5 om ^ftermiDb.iqen, i t)ct Øie6lif

^crcetal fi-aa&5c tnb t ^av\amtntf>i)i\\it, for nt paopoé*

fe fit mini (ter iefle ^a{5. fuglen traf 'pcrcciJal i J?l«c»

tet; [)a?i Iniebc blot to cL^er tre løiinutcr. Sg()it5reo5/

©encrof @i*coi\^ne og manqe onbrc '5)?eMcmmcr af

Untcr[)ufet ilc5c fil ^orribcrcn/ &\)or »piRoljTubbet vair

fnibet oq bragte ben 2)øenbc i ©ecretfccné dammer*

Sorb Tinbtn mobtog ftn ?oroberé fibflc 2fant)ebr«t. ©«/

neral ©aécoignc rcu »Oiorbcrcn i>i{To[cn af ^aanten;

f)a\\ {)a\)t)c cnbnu ecu ()06 (!g, bcc ogfaa »ar labet mcb c!t

i^ugle. ^fter u^I3\Jet ©terning fart? »IJiorberen jtg i

3^oprttærcIfc af en 93?ængb.' ^o!f paa en 35o?nf og faabc ro^

ligt tit bem : /,3«g er ben Uipffelige, fom gjorbe ^fub«

tet." ^enne lUvf^efige var So^njjme^ ^illing^am/

.^jø5manb i Liverpool, ^an øovbe i nogfe ^ac ti([ac

findele formue, Uben a(c «Dci»at^ab mob ^crcetjaC

Vor i)an blot opbragt paa^D^inilleriK og venbtc nltfaa ftn

^tun mob fammeé ^ermanb^ S>e ()ibf)€ntebe 9^cté6^^

tjente rorf)ørte ^ieni>ibnerne. SRilling^am fe(o ^i\bt

anføre nogle Omitffnbig.^eber til jTn iHetfoftbiggjørelfe^

men £orb (^ajilcreag^ afBrøb ()am mcb ben ^emoerf^

ning, at ^an (Tutbe frarc bem tt( bet Øitbiif, f)ax\ 6lc»

flitlet for SKetten* „^e(^ fagbe ^:j)jorberen, faa jTal

Seg ba crf li?re mtg, og mit ^æbrenefanb ff al bømme

mig." S^an 6(e\) ftrar bortført til 9^en)gnte. ^i»

niflerené 2)øb g;orbe bet bi)6e|te og fmerte(ia)ic ^ntt

trpf i 5

More magazines by this user
Similar magazines