#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

ttv, htr 6ruQC# vcb ben offfntHqc ®ub5t|ene(!e tif fovt:

lofénin^er for filteret 09 [om ^ev'cr ril 'prflpt)ifencr. ^al*

get af lomme Trneéi 5c førftc ilarhiir»>re6er at Oave været

ocfr(a^t ri( 6e C^eijldqeé frie SHaofc^v^()anmarf

SBftrtemberg, 25aben og nogle )mcac ti;bj?e gearer og,

paa Siem^arDé ^lUTpnDclfe^ for 2 arene 18 10 og igir

ogfaa i ^cngerigtt ^aéfcn. ^cb ©jeninDf^rclfen af

te Qamlc 'Periccper 1 8 12 i ^acbfni ere negle uftenftgté^

tnas|tGcu^elaCre og i Den npe ffid)fiiTe ^fgtnbe mere frugt«

bore farte i Dereé ^ttb. iptorviDt f?rrefl«n benne, ben nanb«

rige cg i Q3i6elforfol!ning evcDe '}^tcs^, vif? nof 6eft>ær*

lige 'Pericopeftana ctler i^en firfeligc ^orjTriff at proeDife

oper 6eilemte hefter, o\jerf)ovcDet 6ør aflTaffeé , labec

fig ei let afgjøre. (Jnbnu gives Der 'prcefter nof, fom

Denne/ meD 'proteflantiémené 2tanD Miii no! ctereené«

flemmenbe, ^or^olDércgel funDc fofrrc i ^orlorgen^cb

og forleDetii ?0?iégre6/ og blanDt alle til fammeé UDfø^

relfe forejlagne ^KoDificationer, fpneé Den 3nDretning,

flt 1>rflpflfrne 6\)?rt Har eller ^afuaar inDfenDte jelvtalg«

te perter til (Jjeiftlig^eDens i^orefnrte for at prafe oter De

faaleDe

More magazines by this user
Similar magazines