#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

§an hU\> Beflenbt mtt Småturene 1>6ociiomen€r oerifffé i>ar \>tb {uie J-im for/

6un&en mtb 2rri(lofrafiet; m^n teeié^ formc^Ci|l ben

Soerfpge/ 5^ornu6 5cu ftore .^06 betrn^tcbe i)«rte ']>ari

tie, i btJJé ^ofrtbcr ben ''qentftge.^tari^mafjt la/x?, bali

forbi ben ^øiefte 'plabé 6(anbt .>(bclen aiere^c vai i Ci<

moné S^cftbbelfe, 5oi:c Oan fig i ^^eauntrlfc : f>3r;e fi'a

©tatené ^(nltgacnber, 09 trac.tcbf r trtmci efiet ^o;fe/

partieté 2)at)ejl og ^if(ib, 5)ea Opratfef, o^ja v'flc, tj^tr

albete« mobfat ben, (iimon iagttog, ^uwx vHc |(g

gfimrenbe og fe(|fa5t(ig, f)iin berimoOunDgi! alit (?^'fe(If*

lubbe og offentlige ^orlnflcffcr ; ()Cir\ f)verfcn mc^teg

etter aflagbe 53eføg/ vi(le (ig albrig offentligt uben i -^rp«

taneum og i ^olfeforfamnngen og øpfjørte ftg alleocvjn«

meb 2fIt)or og ^*rbig^cb. 2)a ^an ei var ^Kebfem af

Uteopa^né, 6clir«6te f)an ftg for at fvæffc fammeé 2fn»

feelfe, og fif jln ^en (5pt)ia(teé til at Vffffe Jolfeté 3ver*

fpge mob benne 9tct og ubvfrfc et Stevet, ber overbrog

onbre 'X)om|lo(e be flefle @tribigf)eber^ ber før bfevc un«

berføgte og afgjorbe for 2(reopagué. JJané ^e(ralfn^e5

»ar op^øi^t, unberfufb og f raftig / og 5an f orflob at

»irfe faa mægtigt meb ben^ at mon fagbe^ ^an torbnebe

og lyntbt i fine ^afer* 5D?eb flor Om&pgge(ig^eb unbgif

^an a\t f)^ab bet funne mié^age ^olfet, og. f?jønbt f)an

ffrgv fine ^aler før ^an ^olbt bem, faa fontcé btt barn

iog fanbfoniigviié ti overeenéflemmcnbc meb $?orftgtig*

§eb, ftben at gjemme bem. 5Den ^aalmobig^eb, ^vor^

meb ^an forflob at taafe f ornflfrmelfen, var forbeefagtig

for ^ané Øtr«6en efter S^øif)tb. @om et ^jrempei paa

bette ijecrebom over f!nc gøfeffer, forfalleé, at, ba ^ait

tn Wen, §an 9if fca golfeforfam(ing«n, 6Iev Ubfagct

More magazines by this user
Similar magazines