#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

P« 377

Pel:io^e Crbet ^^eriofte Befpfter ci hiet en ^rb«

men 09 en XitJfce^a 09 ^et of famme mb|lurtft)e $ibé*

rum; 5erfor beler man et (tørre ^ibérum i flere ^ibéaf«

Snit, fcer ligefebeé ^ebe »periober. 3 benne 93etp&nin«j

druger 2(flronomen 09 ^f)rono(ogen Orbet, ^iin for at

ubfrp!fe ^iltageijcnbeffen af een 09 ben famme cirfeffor«

mige ^cvcegelfe^ benne for at Setcqne en Cpdiié af flere

Tiav , ber Bringer 2{ateté ^rcbéløB i iparmonie me6

^aaneforanbringerne» 2(ftronomf n for|iaaer berfor tjel>

ten periobilFe 5D?aaneb en %ib af 27 5!>age 7 ^imer 43'

11", efter ^»ilfen *3Raonfn, »eb bogligtot rpffe 13°

fcem pao ^immelen fro ^cfre« til S>iitn, igfen fomraer

tilbage til be famme gi]c(ljerner. 3 ^kronologien fun*

(e be rigtige ^ibfrebfe førfl finbeé, efrerot ^Tflronomiett

^ox)be erfjenbt ^erbeiiélegemerneé S^euægelle t berei

gjenfibige ^or^olb. ^Derfor er be gamle ^olfc|Tagé ^^rty

nelogle meget foroirret. ®r«ferneé Berømtefie 'periobcr

t)are: Ylletonø i9aartge S'pclué af 6940 l^oqe, eftec

^vilf en be fra 2far 43 1 f. ^^r. forf«rbigebe bereé aflrono«

mide ^alenbere ; ben i 2(aret 330 vebtagne Calippus*«

periode cUer 21le;anberé ^pocfte^ ber inbe^olbt 76 2fac

ininbre enb een^og; ben enbnu fulbfomnere l)x\)\)avø

drille petiotJe pao 304 Tiav, ^rilfen Blot ontog bet tro*

pille ^oloar 6' 26" for lanot. 5>en af ^ofep^ Øcalige.t?

opfunbne, faofolbte jutianf^e perio&c, en ^ibfrebS of

7980 iulianj?e2tar, (fulbe fommenliqne be forfTjellige

beregninger af ^Orifli iS^^\^l^ 2for fro ^erbené efaBel«

fe. efter fommeé ^otløB fornves tidige be tre c^ronolo«

gijle ^p((er, bensgaoriqe @olc»clué , ben i^aorigc

^aane(9(iul cg isaaris« 3nbiaion6cpc!ue» €6rifli

More magazines by this user
Similar magazines