#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

per 381

Stet. ©cr\)cb forBerebeé 5en otten^e etter lrre^iceer;

nes ^ibéalDer. 3 benne 'Pcriobe fra 15 15 ril 1519

ontcrnbe« Den europoeijlc ^cr^cnéaan^é »Kob veb ^un«

ftené 09 ^ibenfPabcné 5pé. iDet regjerer poo ^crbené«

^a^it: bog formarfeé bijle 3far^unbreberé @(nnbé t?eb

Oémannei-neé vilbc ^riunipf)cr 05 abf^iUigc gvtfter^

Ium(?e Q3c(itif, hvorfor (5)rafen(anb 09 3f^lJcn b(et)c

Offie. 3 ben niende ^erio^e, fra 1519 til 1648/

jammer dampen mellem 9\et og ^olb, bet (^ubbemmc«

lige og bet >5}Jennc(Ferigc. gribeb i iroe f joemper meb

Sefuitiémue cg ^olfeneé (Statsret meb ^ongerneé ^i(^

faarltfl^eb og Ci6en|Fo6er. 3 benne ^amp tnotthi

5pb|?lanbé 3f?attona(!raft. (Siben nebtryffcé (Juropa,

tser uDen ejerne og 9)tibbefpun!t f)flr tabt fin fofte 2i^z$

\>ffgt^ af be ftaaenbe ^cercé 25i;rbe og ^ranferigg @taté*

funfl. 3 bcntienbe ^Periobe, fra 1648 til 1740 [)cr^

ile franfl ^prog, franjTe (B!iffe oq franjTe ^aa6en i

€ucopa. ?0iOb bette .^crrcbom optraber @tor6rittani«

en, og i Siuélanb pæffeé btt fTavijic ^olfé 21anb peb eu*

ropaiffe Stjégnifter. — ^pDjTlanb flitter ftg paa nye, f)»»

Det web ^rcberi! og S^repT) 09 veb Zawbi' ^remjTribt,

felvflopnbigt mettcm leflen 09 9?orben. ©ette er bett

cllct)te^ibéalber fra 1740 til 1790. 2)et pefllige ^ux

ropa oflbcé, 9?orben ubøjer unber (Eatfiarina overmobigt

ftn Ungboméfraft, og bet frie ?(moilfa fcceber brifligt

og forftanbigt frem mob bet forfofngelige, ftolte 09 ooec»

mobne Europa. 3 ben tolvte «j)eriobe ftprteé 'tinge*

neé gamle Orben fammen i Europa, ^ranferig forpil«

bté og v\)iltv [)th Europa. (Jnglanb ^erfler paa S^a^^tt*

©pnnien r^annbt^civer fin (3e(»(tafnbig^eb meb ^raft, 09

9jør i forening meb SHuélanb, ^pb|?lanb 09 (Jnglanb

(Jnbe paa ^ranfetigé Overmagt, SDog Pirfer 3been5

3rimagt enbnu mægtigere i benne jpenfeenbe; og en npc

^eriobe fremlpfcr for ttorc Øine. 3 benne fpitter bet

flaut^oftige Spanien igjen en flor Skotte. 3n

More magazines by this user
Similar magazines