#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

388

V^t

runb cg u6ett0f^cti(^. ^ticrnern^ fige f^immtUn, ^«*

fcner af en ^Biere i(rt, men af grovere @tof, betage |i9/

bog ei »eD egen .^raft, men brcvne af tet førfte bevæge*

[ige Cegemr. *r)cr giveé tre øfogé @ii6flonfer : 6evæge»

(cgt . forgjængclige^ fom SDprene, Bei^ægefigt * evige,

fom ^tmmelen og u6evæge(igt* evige. — 5)ilTe ftbfte, bec

t fig Tetv ere ubevægelige og uforgjofngclige, cre .Gilbert

og Cprinbelfen til al ©evægelfe. ©lonbt bem maa bec

i^iveé et førfie, ftg felv flebfc ligt ^cefcn, fom virfer, ubeti

ot 6ef)øve noget anbit ^æfen til fin ^irfen. 2(It f)vab

bec ec til/ fommer fra Det, bet er ben fulbfomnefte Sntel^

Ugen« — (Sub. 2)enne førfce, i Q^elTuelfen af (tg fe(\)

uenbcliat Ipffelige S5evægeré umibbelbore ?8irffom5eb

flrofffer ftg fun ti( himmelen; be øvrige unberorbnebc

©p^ferer bevcegeé af anbre ulegemlige og evige @u6flan«

fer, fom ^olfetroen tiibab fom ©uber, og mob bere«

Statur 6e!lcEbebe meb l'egemer* S^)iab 2(riflote{eé*é et^t«

(fe ©runbfcetninger angaoer, faa cre be ofte blevne mié«

forflaaebe, ^vori f)ané egen ubartebc @f ole var @fplb,

og i)an er anfeet for en 1ilf)9nQct af £p!raligf)ebélafren»

5>et ^øicfle, ber maa cljTeé for bete egen

More magazines by this user
Similar magazines