#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

30 (Drl

fce. At ^ciferinbtn Oati5€ vafgf ffr}re

ftt b(Qhe ftij ti( fit '^(ot @atfd)ma. (5f iier6in^aar 'f/

i>c5e Orlon) i)cv unbec uop^erliv^e U^^r^^ af fin ()i^flge

^f)aracteer/ ubcn at bet Ipffcbeé .f etfcrinben vcb Unbetr«

f^anbliixqn at bringe f^am til ^oHg^^zb. ^iQt\aa fruv

teéløfc vare ^rubjlcr* .tcifcrinben , btt ti Mav u^m

^rpgt for f)ané ^e»n, (?reu enbefigt felv fil barn, feib*

re f)am Si)rftebipIomet/ faI5te ftam burcblauitig 3g

bab i)am vælge eet af f)enbcé 8i;ftflorte til Opf)olb» Oi*

fon) gi! til @aré!oe» »^clo 09 (evebe ber meb en .feifecé

^raat oq Ubgiffcr. 3)?cn i december 1772 forfvanbC

^an pIuDfetigt eg oveiralTebe Cat(>arina t »petcrébur^.

S5egge opførte fig nuact go.t og forfonebe jlg meb f;inan»

ben. Crloro blev Sinteren over i 'Peteréburg 00. ttf

f)o[bt iajcn alle jlne (Jmbebcr i etaten. ^eiierinben

forflftebe t)am blanbt anbet bet pragtige 5)^armorpallabé»

Orfow forc?rebf 5?nbe becimob ben berømte (tore fdviU

iant, og (ob pan fin SBefo|tning bpgge ber jlore 3IrfenQ( i

^etcréburg. ^cb alt bette blev ^on bog ei rolig og

fom piiibfefigt paa bet Jnbfalb at nebfætte fig i !HevaL

^erfra gif ^an paa ?Keifcr og be^B^te ^ranferig / men

»enbtc fnarc iglen tiiba^e til »Peteréburg, ^an

fanbt nu 'Potemfin i Jteiferinbené ^nbrfi, begav f\c\ tU

^OJojTau og beføgte fun Jpoffet engong imellem. ^nbc*

ligt gifrebe ^an jtg i »peteréburg, og fra benne Zib

uenbre ^i(frebéf>eb tilbage i 6ané jQJerte. .^an fanbt

fig h}!!elig i ^>iivatfiveté SHolig^eb, gif x>aa S^fifer meb

f!n é^emalinbe, men f)a>ibe hen @ora, fnart at mifle

^enbe. ^fter f)fnbeé 5)øb fom 5an tilbage til ^Perecé«

6urg 178^ oa blev plaget af (in forrige Urotig^eb*

^ané Ubcllnbigbeb ^aMbt paabraget &om en »D^ffngbe

gienbcr, ^vié Jpab bagligt tiltog. X>et er ei ufanbfi>nligt/

at ^an paa bereé ^oranflaltning ^ar faaet en langfomt

t«renbe @ift, ber pttrebe fin 55irfning berveb^ at ben i

SSegpnbelfen frembragte periobiflPe 2(nfalb af ^anvtb og

cnbeligt i 2lpril 1783 gjorbe ^nbe paa f)ané £iv, unber

en bef\:«ret @amvittig^eb (?raffelige Cvafer. ©lonbt

€atf)avintt$ ©nblinge var Orlorø ben fmuffejle* ^an

More magazines by this user
Similar magazines