#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pet 391

5er i 5^rf!nin(ten fob fom ^un faffe «Diiéttfi{5 til ^ané

goregivcnbe, anflidcbe Un^cr|ø9f^fer 09 crfltrrebe ^nfte^

ligr, at ^an vav jjertu^cn af Q)orf. i^lere cngclffe

3(be(émcenb toge nu ben npe ^ronprcrtenbcnté ^ar*

tie og inbfobe ffg i i^orbtnberfc mcb ^am , men beit

liflige ^onge vanot ?Ho6ert Clijforb, en ibelémanb,

ber f)ay>^i taget ?)etftné ^avtit , og fif t)eb ^am

(efterretning om 2((t. 2(bjfi[lige fornemme 2(be(««

m«nb 6(eve anflagebc og f)enrettebe og 6(anbt bcm enb*

og £orb ©tanlep, ber 5a»be bibragct, meget til at ^\tU

pe S^iXKiit 7be ^aa ^^renen. ©tanfepé Jjcnrettelfe gfor/

te et heftigt 3ubtrpf p«a bc f!cfle af SBar&efé ^ilf;«n»

gere : ^an troebe ckt maciiH foretage fig noget ^ff^iflrenbe

for otvflfffe ^iatb til Hg. (tt ^orf^g mob ^cnt »ar

u^clbigt og &cller i!!e vd&e hzt Ipffeé ^am i Sr^a^^/-

^an bcgao jig becfor til ^ong 3aco6 4be of @!otIanl>

til ^oem 5on var ^øiligen onbefafet afben franjBe St^nt

ge. 3aco6 tog virfeligt ^erfiné Sartre bg gjotbe et

Snbfalb i (Jnglanb. ^erfin ubftebebe ?[}?anife|lec tii

(Jnglffnbcrnc, men ubcn ^irfning og en Opflanb mo&

^enrif 7be i ^ornmattié blev tilinfetgjott i ©laget ve5

S&lfl*5cat^ (1497)1 Ovorpaa gongen af (^fotlanb

fanbt bet raabeligt ot jlutte en øtil|fanb meb ^enrif

og, ^a ^an frpgtcbe for ttt albrig vilbe fomme til nogen

varig greb, faa lange SBarbef par i €)fotlanb, forlange

te ^an of benne at f)an (?ulbc begive fig boet. SSarbef

begop jtg til (£ornmalIié, ^por flrar en ^06 af 3000

^erfoner |kømmebe til ^am, og 5an antog nu førfie

@ang 37apn af SKidjorb 4be, ^onge i ^ngfanb* J^att

6eleirebe kreter, men, ha \)an ^ørte, at flere ^rop«

per rpffebe frem , op^ævebe ^an SSeleiringen , forlob

fine iil5«ngere, ^vié 21ntal var (leget til 7000 09 tog

fm tilflugt til en ^iife. J^er blev ^an tagen til %an*

se og ført tii bonbon / gongen ff jenfebe ^am £tvet,

men |an maatte forfatte en efterretning om ftt Sevnet/

^poraf man funbe fee falffOeben i ^and goregivenbe«

€ftec et^orføg x>(i^^ at unbfomme blev 6an fat t ^oroer^

^por ©repfn af 5Barn)icf ligelebeé fab fangen. ^ec»

fin inblob ftg i npe 55revpe]cling mcb benne, ^pori^la«

mn bUp Ugt til $5csge^ Slugt* ^ette unbgi! ei ^on«

More magazines by this user
Similar magazines