#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

394

V^^

tt fccu tjeft mec!)ani(T ^JXrcen. 2ft 6cn^ tif Bfot tr\UU

U ^unfrcc af ben føfelfefulbe S^aub tnbff ranfebc , ^irf«

iiing maottc 5ave en ulige (lærfere 3nD|^pt)e(fc paa

97er\)efi){tcmet ti\b ^ibUr af faunne ^Trt, Der i fammc

*ti5 virfe paa en jlørrc Ooerflobe/ 6e\)ifer 3nbtri;!fct af

JDcpppebab* ^'^aa nogen ?D?aa{>e fan altfaa og 5«^

^ii*!nino,cn afben niedjonifFe S5erøre(ie og ben berveb

vafte ^øleffc i ipubené jj^crvir fomme i ^betragtning*

2(nbrc tidTrive ben ^ebelfen af en ^(ectcicitet , ^vilfett

?5}?ening bog alerebe btn Om|lanbigr)eb mobftgcr, ot man

f)av gjort ^orføg meb 3f^aa(e af ^r«e og ^(fen6ecn , betr

i bet ^Uiinbjle ei vare a(be(cé utjirffomme. ^orflaringé«

mao^en »eb ©afvaniémué er ufanbfpnlig/ ba D?aa(encé

5^icfning paaføiger uben at 9?aalene fe(t) fomme i S5erø»

relfe meb f)inanben. Zt ^irfningen blot ITuIbe paaføt«

ge »eb ipjcfp af 3nb6i(bningéf raften/ fom 2fnbre ontoAe/

er cnbnu minbrc fanbfpnfigt, ba ber altfor [)nppigtan|li^

(ebeé '^orføg/ og ber fporebeé en ^irfning fe(\) ^oé fao^

bonne 'Perfoner, ^oé 5vi(!e man ci f iinbe nbitbt fnmme

Af ejcalteret ^J^^^il^ninO^^ rneti|Fe

^(uibnm/ og ben er fonbfpnligt 6(ot en mobificeret

2fni>enbclfe af ben anima(ij?e lO^agnetiémué, ^^orveb

SJIaalenc ttirfe 6Iot fom £ebere af ben magnetijle ^roft i

bene jpaanb, ber anwenber bem paa ben @pgeé Cegeme.

@aa meget bette ^ibbel en tibfang gjorbe Opfigt, ifcrr

i B^orbamerifa, i ^ngfanb, i iDanmarf og en '£5ecl af

97orbtpbjlIanb/ faa er bet bog nu gaaet temmeligt i

©lemme, forbi ^vefuftaterne ci fparebe til 5e flore ^or*

ventninger, man glorbe |ig bcrom. ^en ^jefperigc

^irfning man funbe love flg beraf, fpncé langt at p^er*'

gaaeå »eb ben meget fraftigere 2fnvenbflfe af ben anima^

lifFe gjjagnetiémué efter ben nu brugelige ^tt^obt,

^\)orveb ^erfiniémen er gjort unbPttrlig*

petlet og petleftjletie. g>errer cre en gremBrin/

gelfe af 'Perlemuélingen / bec lever i be ofl* og »efl«

inbifFe ^anbe og t anbre i?a»egne i be »armere SpimmtU

(trøa* 9>A(t nogU Øteber finber man bem t (lor SD?a;na^

More magazines by this user
Similar magazines