#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

per 395

be fiimmcn paa j^fippernc i J^ft^5t>6ct. ^aabanne

©te^c^ i)zbt 'Pcr(c5anfcr , ^voraf ^e bcr^mtcfle j^[n^f4

vcD i^ca ^cpfotT, paa ^i)flen of :^apan 03 i t-cn pcrjljfe

J^nvbugt \jc6 ^en ©a^rem eller ^a^reim. 55i|Tc ISUuH

hnger fiiibciJ o.fl paa ^nilcrne af 3ava, dimafra 09 an»

tre øtctcr. 3)e (?iønnc|lc 09 fc|15arc[le 'perler erc 5c

oricntallTe, Om 'Perlenué egentlige Statur ec man

uuié. S^oalc f)D\t)i 5em for ^O^Tuélinqené u6efruqte6c 5^9,

onbre for U^v)(^rtcr, ber ere foraorfaqede Mib ^pgbom«'

nie, 21nDr« for forl)a?rt)ct!8fQirafr, l)Poraf 9}?ui?lin9en oor/

ligt forjlørrer ftn (Sfa(. 3)en forretning nt fiente

^perlemuøUnaen af 5))vbet, er een af &c \5anilelia|le 09

farligjte, ?Qjenne(?cne nogenjtnfte 5aoe forctaaet |tg»

S>en foretageé »e5 fj)p!fere, fom fra ^ambommen af ere

t :inte Dertil. 5)c fare nieb en ^aab l)en ril Q3ccle6an*

fen og labe fig l^ibfc n^gne neb i et ^oug, ber er flpnget

bem om Ciuct. ^æbuanligt maac bc gaoe 8 til 12

fjavne neb føt be trajfe 5)2uélingcriu; veb ,fcbberne 6in»

ber man bem en 20 til 30 »])unb tung ^teen, for at brev

ge bem \aa meget l)urtigerc neb i :5>r6er. ©eres d}ce\(i

()uller og :(5ren tiliioppeé nicb S3omulb; veb 2ft^mcn er

en tClie bpppct Suamp befoeflct, fom ^i^^feren unber«

tiben f)olber til ^03?unbcn for at brage 2fanbc, uben meb

bet famme, at inbfluge ?8anb. 5)eéuben fager ^pec

5)t)f!er en ^ni\) meb for ot løérioe CQi uslingerne fra

flipperne, ligelebeé en lille .^urv eller en S^crpung til at

famle bem. ffiaav benne er fiilb eller 2)pffcrcn ei icent

ger fan ()olbc ftg unber ^anbet, foa løfer T^an hurtigt

©tenen fra ^øbberne, træffer i 3ic6ct og bli^jer nu f;ur*

tigt braget op. Dealer man f^ermeb, er bet forbi meb

^am. 2)eéubcn trueé l)an og af anbre ^arer. ^i fjel»

ten mifter f^an Cipet veb en graabig jpaifiif?, fom enteti

cianbfle opfluger f)am/ eller (Ircrffeligt lemlæjler f)am ;

wnbgaaer ban enb bette, Uci liber bog ^ané ©unb^eb

uopl)ørligt veb benne beftjofrlige forretning. 2(nbre

IDpffere betjene fig \)eb bettf ©pfferie af S^Jpfferf loffen,

fom en tibtang forfiner bem meb 5nft tilSnbaanben/ faa

At be, veb /pjelp af famme, funne bliDe temmeligt !«n»

ge unbfc ^«nbct, JDt faalcbcé fnngebe ^erlemuélinflcc

^c 2

More magazines by this user
Similar magazines