#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

39^ P«^

f ommcr man paa Wabc 09 (ober beni roobnf/ 5\>oriocb be

f!i|le aa6nc fig of fig fflw* tO?ati finbcr ei »Pcrkr i olie

€!}tuélinger ; men te, fom 5ave ferler, inbereé ^riié retter fig efter beceé

$5orm, ^^orve og @førrelfe 09 øvrige ^fjønlKb. 2)c

flør|?eere fan ftore fom en lille ^olnwb/ men ere i)bcr|t

fjelbne* 5>e fnafalbte ^irfe6ffrperlcr, ber erc foa jlore

fom et Åirfcbar/ finbeé byppigere, men c te bog ogfoa

meget bpre* 5)céuben l)or mon runbe, pffreformebe,

Sbcrloquer eller iibeformebe, e, onbre tolbe i bet @orte og nc^le

ere enbog ganbf?e forte. — 2(lerebe i Olttiben vore

ferler en Q^Jienflanb for 2nj:ni, og ere bet enbnu. 2)e

brugcé ei til noget onbet, tU fom 3}2ebicin, f)r>otti\ mon

og urtbertiben onvenDte bem, t)irfe be ei mere enb enl)vec

anbcn .folfjorb. £inné bor vel gjort ben Opbogelle, ot

mon funftigt fon frembringe ferler veb S^jtlp of ben aU

tninbelige ^lobmuéling og nebloot ben fom en ^emme«

lig^eb i bet fvenflPe 3(rd)it>; imiblertib mao benne ^rem^

Songémoobe ei ffafft jiore ^orbele^ bo ben ei onvcnbeé* —

goruben 'Perferne Bruger mon og ©folien of »perlemué*

lingen, ^uilfen giver 'Pcrlemoer, h^ié gororScibelfe ec

6efienbt nof. i)en forbigooeé berfor &er foovelfom Jor«

arbeibelfen af ©laépcrlec 09 anbre u«egte ?)erler»

Peroufe C^eon ^rongoié ©oloup, ©retJe belo)

eller pe)?roufc, en Berømt men nftjffelig ^erbenéomfei«

lec, i^ronferigé Coof, vor fsbt i 2(169 1741 09 opoffrebc

pg ©øvæfenet fro fin Ungbom of. !^o ^on i ?(oret

1780 vor bleven ^øcopitoin, ubmcetfebe ^on fig ^^^ at

forftprre be enqcllPe ^octorier i ^ubfon^bugten/ f)vilfet

f^oretogenbe, (Tjønbt i og for fiq felv meget vonflPeligt/

lettebfé berveb, ot ben enoelffe Q^ommonbont i 2)orffore

ti oiorbe be ^ronfFe minbfie ^objlanb^ jo enbog ^a)}bi

forBubct ftne ^^olf ot (fp^e pao btvn. 3 2forct 1785 er*

^olbt f)an ^efalinø af gongen i Sranfcriø^ at ^jm m

More magazines by this user
Similar magazines