#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

398

pet

terretnina, ^€r f^nbcé t ^onitcuren for 1804, 5«oreffcr

cnboQ la 'pcroufe fl'ulbc {)Qt?e været poo ^ilbac^crcifen til

grantcrig/ var li^eltbcé urigtig. ^c5 (a i^c^ollfcé

u'vffcligc »SficBnc ^ar ^erbcn uftribiacn miflet bc for*

trinligfie oq vigtigflc efterretninger om ^oné 9\fife^

C[)?en bc, fom ban inbfcnbte veD HcJTcpé 09 fra SBotanp«

SBan, bicve trpfte poa 97ationa!famlingen6 S&efating 05 ,|

tibgivnc af ^?3^ilet .- >D/ureau, 'Parié 1798/ i 4 2>tn& « i

dvart ; l)Vorpaa 5e bleoc ouerfartc paa "itvbf? af 3- 9^» 1

gorfler og (I- 2. ^Sprengel 09 ubfom 1799 09 1800 i "

S5cr[in i to s5inb. SDe uDgjørc og bet i6beog i7be

S&inb af mflfrf»«rbige npe fHeifc5e(?rivelfer og inbc()olbe

meget tnrcrreffante Opbageifcr. ^aa ban|? ^aPeé la

9)croufeé 3\eifc i 2(rc^i» for SHeifcr*

Pcrpetttiifel er enfiver paa en Tige Ctnie etter pa« , J

en ^iabt perpenbiculffr eller (obret |iaoenbe 2imt» ^an ?

f albcr 09 unbertiben ?>cnbc(en i U^re *Perpenbi!eU

pctpetuum mobile falbeé en ^ing fom Bevffger

ftg (lebf? og af fig felv. 2>a ingen $ing, bcr fro ^e»

gpnbdfen ftebfe (f ufbe ^ave bevæget fig t>eb (19 (e(v, ec

fattelig for oé ((Fjønbt man vel !an btBinmc fig en faa»

fcan) faa for(!aaer btt fig af |i9 f^lv, ar man, veb at

cpfajlc bet ^pørgsmaal/ ,,om bet er muligt veD 9)te(

More magazines by this user
Similar magazines