#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pet 405

fan^eran. ff)affr 9 ^in UI&/ dvcrg 09 i 9)erben @piin ;

af »ilbe ^Vr ^lorte, Staabpr oa Xntilopcr, 09 flf9lot)»

tiK tt fcpAtcligc ^c^ofaler, fjcl6ncre gøDcr, U(oe 09

^tgre* gilTc ere cl meget ^ppptge uben teb ^pflerne

of bet perfiffe og cifptjfe jjat). 3 ben petfifFe jjat>6ugt

gives ^cr(efi|lF«rlec. 2ff 3nfecter finbeé bec eilfeor/

men, (joié forti"«ffc(ige ^robuft i )t)i(fln (laoer øoerfl

6Ianbt i>crfiené ^rembringelfer. Tif 93iineralriget live«

rer ganbet 3ern, @raa((leen, i^obber og ^(»e; \Jibere

^t>ov[, 2luun, @aft og forjijcllige \0?armorartcr»

^urfifcr finber mani .^oran« og *l[y?flfanbcrané S&ieroc*

S5o(ué og yjltv^ti 6rugeé iflebet for @i(ff»

og Somutbévarcr, ^obbcrfar, fortropjfefige @a6elflin«

ger 2C. 3 ^Sc^iraé er en 6eti;belig C^laé^ptte. Vittige«

meb 3nf>"f^rien (igger ogfaa »^anbclen. J^et ^ar en5»

nu ti viflet (pffcté 'Perfernc at befciU bet cafpiffe ^av)

fca bereé øfibe crc aa§ne og flet bpggebe. 2frmcni(Fe

Stiøbmctwb fQtt megen g()i(an(F @i!fe til SHuéfanb, 09

inbi|?e ^løbmanb^ bcr ere ub6rebte over f)ele ^erften/

cmbptte .^rpberier, \)3tufrtiuu(fffler^ 2Cpot^efervarer, @i!fe, (§ufb*

floffer og tBrrebe '»^vuafer^ ^Z)et oflinbtflFe ^ompagnie^

.^anbel paa Q>crfien fnneé i ben npere ^ib igjen at ^o\)t

|)«»et fig, 2anbfté 2&erolfning er meget ringe imob bet^

Omfang, ^barbin troer, «t ti ben tolvte 5DeeI af ^etbt

fcunben er bprfet og beboet, men vover ti at beflemme

Solfemorngben. !X)e ni;ere ©eograp^er angive ^olfemceng«

len ^«ifl forff jcQig. tUt^mv man ^onficriBernc ^aM

More magazines by this user
Similar magazines