#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

- (Ian),

Jpet 409

noftin^/ Saarcnc fctiere fcen fFjønncflc U(b, ^tjorof Snb^pg/

$erne fcrfofrtic^e @!)aJt)(€r, Der ligne 6em fra ^af^emire,

J?oveb|laben Herman er temmelig 6cfo!fet. SSenber 215«

ba^fi (^ijrnrom) vat paa l)«n Zii, »portugiferne ^avfcc er«

obret Ormué, jioerf t ^eføgt af inbijiFe 09 europ«i[!e ^je6/

niflfn^ mcuernuaf ringe S5ftt)ticnf)eb og forfart af be

flcjle 5n&6i;ggere formebeljt ben utaalclige ^ebe om

©ommeren. Sengen af ^ran cUer \tH egentlige

^crlTcn beber %tti) eller %atf) Tiii e^jaf) (®c^qO

og be^erjlfer tillige cnbeel af ^urbijlon ; i benne ^ro*

»inbé finbeé nbflillige uaf^cpngige ©rammer 09 ^pr»

ferne paaftaat Over^errebømmet o\3er en ^itl af bettt

Janb. — i^oiigen af ^a6uf, ^a^mub/ ber 03faa ^ar Zi»

tel af ©c^af), ()Brer ti( 2rfiiannerneé ©tamme og regjerec

over 21fgani|lan/ ^nbecf af ^orafan , ©ebfcfcejlan 05

fcen inbif^c ^Provinbg ^afd)emire. gongen refiberer t

^obul / men vi fjcnbefun libet ti( benne 5)cel af 2fflen.

— ^Oiellem ^a6u(, 3ran, 3n^i^n og btt inbiflPe Spav Ug#

ger ^clubfcf)itlan(tilbclé ^rovinbfcn ^cfran) bef regje«

reé of en uafOapngiq '^i^rfle^ 3orb6unben er beelSBjerg«

fulb, beeléfulb af ^anbBrfcner^ og berfor ei meget frugt*

6ar paatz ©tcber ^\)or ber mangler ^anb. klimaet er

jjaa nogle ©tcbcr 6r«nbenbe ^cbt^ iøtjrigt milbt. åtlat

er Stf)amné SHeftbené og 8anbeté .^oDebjTab. S^oé be

©amlevar

More magazines by this user
Similar magazines