#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

per 413

5far httaU 5em 2>faU ^tn ^navt er^ofbt ^QlTanibernc

tgjen Øtor^eb 09 3Rac\t. i^obn^ ovcrvanbt ^unncrne,

cg/ omentHiønbt 6ati r)c5 bereé 95i|lant> 498 igjen er*

^ol6t een tabte ^f)tc\\t, førte 5an bog jiben J^rig meb

liem faatjelfom Snbierne og Rejferne 'XnaftoHué og 3"^

flinian ijle. ^ané pngffe s^øn ^oéru 21nufc^frDan

(53''579) ubnitfrfebc |?g veb ualmlnbcUg ^iiébom 03

^oppcr^eb. Unber ham |!raf te bet perfijFe SKige fjg fra

SJJtDbel^aDettii 3nbué , fra Sajrarteé til 2fra6ien 03

2€gppten« @r«n^^e. ^on befri^ebe (pffefigt 3nbiernf

cg ti;r!erne, iteiferne3uftinog^i6erfamt2(ro6erne, fem

&an befriebe fra mange rmaoe tyranner« Unbertrpffel«

fe. ^flti bofmpgbe fin S&roberé 01^ fin ^øné Oprør, 2af

jterne i €o(cf)ié, fom vare f jcbe af @r«ferneé Unbertrpf*

fell'er, unberfaftebe fig ^am ; men, ba ^an Ptlbe fTnttc

tern til bet 3nbre af ^Jerftcn, venbte be tilbage unber 3u*

fliniané ^errebom, bo benneé ^aaben bengan$ vare

feierrige. 2(nu|"&irpan bzbt af ®r«mmc(fe unber ^ttbi»

unbcr^anbfingerne. krigen tjebtjarebe unber ^ormuj

(^4)rmiébaé/ 579'590 og ?Baram inbtit ^oéru 1>at«

vfj/ unber 5»em ben perft|?e 9}^agt naaebe ftn ^øicftc

Cpibfe. 3 5elbige il^rige ubftraftc 5an fine erobringer

paa ben ene é)ibt tit €f)a(cebon (6i6) paa btn anbtn

^itt til gibpen og ^t^iopien og enbeligt inbtil ^emen.

9Ken plubfeligt foranbrcbeé ^rigélpffen veb ^eifer ^e«

racliué'é feierrige gremgang. ^oéru miflcbe aOe jinc

erobringer; t)ani egen ^øn @iroeé, tog ^am til gan*

se og mprbebe ^am (628), ^erfien gif nu unber be«

flonbige inbvorteé Urolig^eber |in Unbergang imøbc*

©iroeé »Her ^obab ©^irujc^ bfep mprbet enbnu fomme

2fflr. J?am fulgte 5flné fpwaarige éøn ^frbfcOir 3bie,

fom bitv bvctbt (629) af |!n ^elbt^erre ©arbad (@c5e/

^eriar). 5)enne blev, enbnu før ^an &at)be lem«gttgcC

fig't^ronen, ftprtet «f be perftjle @tore. efter ob(!il/

lige Omtxeltninger, ber fulgte faa hurtigt poa ^veranbre^

flt ^ijloriefPriverne ^a'ot forvirret Stavnene, bcfleeg ben

fejrtenaarige Sejbebfc^erb, en

More magazines by this user
Similar magazines