#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Pet 415

tfbebe fttare fitt ^ac^t fc(t) over SrpoSan; men hani

SHtge bUy> fnart fu(bfaflct af S&uji5erne. 8) SBuji«

feerne^ (Jfterfommere of iSuja, en fattig ^ijTcc, ttv

tibitbebt ftn jpccfomjl fra ^ofTaniberne, tt^olbt ^tb

^appttl)tb og ^(ogjfoS .^crrcbommct over ben (løtfle

S>ee( af 'perften 09 945 enbog oter ©agbab. IDe

wbmorrfebe fig meefl veb i>i)ber 09 ^jcrtig^cb

ti( vibcn(?a6clig Qfultur og ^olbt ftg til 1056

ba ^ahf JKa()im faae fig nøbt til at vige for ©elb«

fcl)ucfcrne» $) ©elbfc^ucferne, en tptfijf Stamme

fra ^urfeflau/ bleve førfl mægtige i ^orafan mob

©Qéneviberne. 2>en toppre og floge ^ogrulbeg ^o^i

mub fortrcrngte ^cr

More magazines by this user
Similar magazines