#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

4i6 P«

fccmflpgfigebe (Tg ^erfien 03 opfplbte 2f|tett fra ^inboflan

tii Smprna mcb @fræ!. ?Oien \je5 benne ftore (Jrobreré

5>Bb opførte oafaa 9}?ongolecneé ^OZagt i ^perftcn albts

Ué 1405 og ^urfomannerne gjorbe (ig til OtJcr^errer i

100 iar, 2)i(Te ^^omabcflammer, fora i aoo ^ior ^ov/

te plpnbret Jlanbet, erobrebe unber ^ata SwfTwf t>9 ()«n^

efterfølgere, ben (førjle 2>ecl af ^erflen fra ^imuci*

terne / juen maatte (Iben 6uf!e unber for anbre turfoi'

mannijle Stammer unber Ufong ^offan, meb f)Dilfc

i>e forencbe ftg (1468). 9)?ctt begge maattc vige for

SfmacI 2)ofi (1505), fom for(tob at betjene ftg af

©poermeriet fom ^olitifené d\tb^ab, og ^Pié J^pnoftie

^erjlebe fra 1505 til 1722. Sfrnaef ©ofi cllcr éop[)i,

|pié Øtamfaber @c()ei!^ ^ofi forcgaP at nebflamme fra

2fli/ fratog ^urfomannern« 2fbfer6eibfc^an (1505«

1508) og en 2)ee[ af 2frmeniert, fæfbebe bcreé to §pr^

fler, erobrebe ^c^iripan, ©iatbefr^ ©eorgien/ ^urfe«

flan og 3)2aPora[nar, og (lifttbc et Sitge, bet omfottebe

2fbfer6eibfc5an , ^iarbefr, 3raf / §aré og Herman*

J^an antog Stavnet ^c^o^ og intførte ^ecten ©c^u

CTiiii @cct) i be erobrebe fianbc. ^ani efterfølgere

H^amafp (1523^x575). SUnatl aben (1576* 1577)

Si}2u^aniebCi577' 1586), ^amjeKi586) og 3fmae(

3bie (1587) førte blobige ^rige meb ^prferne og Uébc^

ferne, ^en ^(&a& Åbbaé ben |!ore (1587 »1629),

tragte Sliget igjcn paa ^obe peb fine erobringer^ ^ati

fratog ^prferne ^frmenien, 3^a^ ^ro6i/ ^écfopotami*

cit/ étcfberne ^aurié, 93ogbab og ^ajTora; U^befernc

^orafan, 'portugiferne Ormué og 3Rongolerne ^anba/

^ar; 5«« pbmpgebe ©eorgien/ fom ^apbe unbbraget ftg

|>er|T[f OPer5ertebom. ^an inbførte en uinb|fr«nfet

5}?agt i ^erftett/ fipttebe iHeftbenfen til S^Pa^an og be/

(lemtf Valfarten tit iJJjebfc^eb for at affloffe Valfarten

til tDJecca blonbt ^erferne. 2>e følgenbe SHrgentere,

©c^a^ @ofi (1625^1642) og 2fb&aé ben aben (i642«

1 66(5), førte npe ^rigc nub ^prferne og 3»bierne^

meb Mnc om 35agbab, fom tabtté, og mcb biffeom ^an^

ta^ar, ber tilbageerobrebcé (1660). ^enunber @c^a^

©oli man (1666/ 1694) fonf iKiget i Jtraftløé^eb og

forfa Ibt ijlbelcé unber §atié ©øn JJuffein. Jffganecne i

More magazines by this user
Similar magazines