#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

,pcr 419

3en5 aveflfl o: bet fcttenbe Orb*), Jfferebc før vor

IJifércgntngé ^Scgnnbelfe fpneé 6ft at v^re 6fet>fn vo(b»

fomt fortrcftigt 09 u^flctte^ cg for nflfrrftrrnbc C£i6 ai«

t)eé bcr, fc(\) blatibt ©ebrcrnc, Der cnbnii 6ef jenbf |iq

til S^roflftfré 29vt, meget fan, ber ce fimbtgc bert.

3«nb fPal fflflDel i grammatifalfF ©øgning fom i 9?ob^

orb f)atje mfgen ^igf)eb nifb €^anécrir. ^c[)lui , fom

talteé omtrent famtibigt meb Zi\\l> i ^^br^-^ttitw eller

^avtinzn, fif en køtere Ubbannclfe og bier '^gfrifffpro^

faavflTom @e(j?a&éfprcg unber bc part6ifl?e .gonger,

men maatte vige for ^flr(I#^proget, ba iHigeté @afbe

6lcp f!pttet til bc fpblige on C»Pub»

bar). @elp blonbt ©ebrerne gipeo ber nu fun T^aa,

ter forfloae bet. Soroajlrré ©friftec blepc tibligcn

orerfotte paa ^e^lpi'^proget; beéuben T^apeé for(Tief»

lige t^eologifFe og OiflorifFc @fiifter i famme. ^ef)[ui

er beflcegtet meb bet c^alb^eifFe. Unber €5ofTaniberne

blev cnbeligt bet blibe^ rige og bøiclige ^atfl @prog,

fom talteé i

More magazines by this user
Similar magazines