#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

(Drmus er en fiUc til 2((Icn Uttnbt Øc Xtcb 3n&«

fø6et til DCU pcrfiiTc ^avlti^t* ']>aa fotnmc (nae 6fa/

ten og ^æflningen Ormué mct) en 906 ^avr* ^crfUi

fiijcrnc toge t?c:i t i£>c{Tb^al"e 1 507 oc\ Dr«ve derfra en for

tern meget inb&rinjienbe, nicn for ^''cvfernc mcact 6e«

\)}ctr{u} S^anbti, inMil pnc gobt

^^anb, 5^etft^|^e nma {)entfé fra 9?aboøcn .'^iutme*'

^en af 97a^tr vgcfcad)^ 3(^mtra(er qjorte (Tg fil jperrc

af benne flippefulDe Øe og ^nbecl af bet frugtbare

^ i feerne,

^milene. S ug lene

iibgjøre ben anben of be fejt: €IalTer , 6t>ori mau pleicp

flt mbbcfc bet faafalbte 25i)rrtge. gugleneé ^flelne*'

tegn beflaae beri, at be ^ave to Sgecn , to finger og

§ier, font nnbertiben meget liqne jpaar. ^t©]?p?n lig«

ner en ^aab, ba benne er nieefl (?iff*rt tif at ubføre ^l\)t

\)eforretningen. Sff^J^ft for 3)?unb ftnbcé l)oé ^ualene

£igcfom *]>Qrtebnrcne

. et 97e6 af hornagtig ^u5ftan5«

f^am be en Cungc oa varmt j5(ob. Oi^crganv^,en fra ^ug*

lejloegten til D7c6oc(flff?rne er (farpcre og- mere. afbrubt

enb vefe anbre (JiaiTer af 9;arurqifn(lrtnbe, i 5vilfe Ower«

gangene ofte ere qanbffe umærfcfiaf, og be i;berffe lin*

berarter af forjlFjettige (plaffer ere (iveranbre meget lige*

(gtrubfen narmer jtg peb fire ^o^nfignen^e ^jebre ^aU

tebprene; ^inguinerne veb bere^ 2)nnneff? og £epemaa«

be 2(mp^i6ierne; men 2ffftanben er boa flfjrre og mere

paafalbenbe enb »et) It^nenbc ^ammengropnbfcn af anbre

(flajTer. S5etragter man bit Uboortfé af ?jug(cneé £e*

gemer, bemærfer man f^rfl meb jjenipn til ^oMtbrt,

et famme for bet meflf i ^^orr)olb til bet øvrige legeme

fclangt minbre enb ^oé Stpf^nf/ 3nfecterne^ Ormene/

More magazines by this user
Similar magazines