#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

4^2 per

en^^^ 200 TJivancr at opttife af forfljcHige ^orfntterej

hlanbt jTne ^prifcrc topHec ben 09 Den tpcfi|?e ^eifcc

@e(tm ific og ^en jITMte ^tocmoaul', 5cn uIpffcftAC

^c()nf; 2raum (jec Franklins Life of Schah Allum)»

i5}?ee(l 6erømt fom Sprifer, ?D?i;f!ifer 09 morolflP

Svigter, faatjeC i Ori«nren fom 5oé oé er Qd^^id^ Qaat

^i, t)er fcrcbe i ttt 12te og 1366 ^(ar^unbrrt 09 bBH

fom en OfDing paa ii5 2(ar. jpané ^«rfer ere for^

nt>en ben Berømte ®u(tf?an 09 93o|tati (SKofen^aven 05

^rcef)a\jen, paa tp5jl af Oitaviué, perfiflF trpft i Calcutta/

bet førfte poa lat. 09 perf. of ©entiué)/ en øamling

furljFe ^i^te i bet arn6l|fe 09 perftjTe ^prog, en sSog

meb titelen Conventus quinque og en anben unbec

titelen Liber consiliorum regum, 09 en (illeOrbfprog«

60a (et>t)in Tittav, en ©amtibig af øaabt, l)at

Itgefebeg ffreoet en pnbeC gamling af *Scntenfer unber

5tfe( af »penbname^ OPrøver af Soneé 09 Oufelep) pg

abjftllige anbre S^igtertxerfer. gor bet fufbfomneflc

?J}?øniTer paa mi;flifF ^frivemaabe gjelber ^fci>cla(ei

t)in T^utti fra ©alf i ^orafan, fom fliftebe en egert

^cct 09 b2bt fom from @ofi 1272* ^ané (lore ^cerf,

^Uat c[ ?D?etnavi C^amfing af ^»etnapi eller ^iftic^er)

er faa vanjFcNg at forjiaae^ at ber er forfattet egne

Orbbøgec for famme (å^ogte faa SBrubjlpffer finbeé i)oé

£>oneé oq i bit ^nnb^vuben). (5en af »'Perfiené frugtbare

fte og ti[(jge6ef)aacNg|le S^iQtereer 'Ubt>ah

More magazines by this user
Similar magazines