#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

p«r 433

fe vi fun fjcnbe bet førfie noermcre af ^rngmenter i

Asiatick Misc., men bet |lb|Tc af (^^ejV« Owerf«tte[fe

Clarie 1807* 2 ©b.)/ Ovilfcn igjen er overfat paa

tpbjl af ^flrttnoiin^ og to ftnoae grommattcalffe ^ctt$

fer, hvoraf bet ene, en kommentar til ben arabiflPc

©rommari! ^nfiaf)^ er ubfommen i ^onfiantinopet,

men bet onbet unbcr ^itel d}i\ab ^cbjnié aUoqf)at , i

©labminé 'pcrjion OTJoonfcbec og 181 1 farrlTilbf i £on»

bon. 2ff nogle an^re ^cerfer fjenbe »i 6lor ^ctelen^

^tl iDigterne af førile SKang ()erer cnbeligt og Vli^ami,

reb Slutningen af bet i6be 3fnif)unbreb^ ^vié ^«rfer

6ef!aae of fem jlorc ©igre, Ovoribianbt tre cpifle, ^oé/

ru og @c5irin^ 2iHa og iU^cbfc^nun cg 21(ejranberé S^i»

florie Oéfanbcr / namet;). 97oglc af ^ans £i;f fen« ©09

ubbrogne J?a6(er og »^orrællinger erc iibfomne i Ortainat

og i Cwerfcettelfe. Koeru fra ^el;li, 2(biil;atba fra

}Rctman og Hatii f)ave ^»er ffreoet fem 3)igte;

mir 21li fra Qå)ivxvan , 2id>met) fra Kiiwan oq

l^mir Soleimaft 5ape [)\)er (Irepet en ^éfanber name^.

Seéuben giveé ber snbnu mange onbre forfattere, af

ftvilfe forte 95rub(lpffer ere mebbeelte %\^ og f)zx, beel^

cre bereé D^aPne og ^cerfer opregnebe i dataloger oper

»parifer, Ojcforber, Ceibener, !S5iener, $ippo/fai6ij?e og

anbre ^ibliot^efer. ^%x[, rigefle i^ilbe til ^unb(?a&

omperftfFe (Digtere er bereé £ePnetg6e()Pripelfer af ^ep»

feren ^Daufetfc^of) unbec titelen ^e|?iretelfc^oara, ^por*

flf mon ftnber nogle Ubtog i @. be ^acp ISotices et

extratts des manuscrits&c. ^n (igefaa flor ^«ng«

te af fabler, (Jpentprer oq ^ortffflinger finbeé i ^rofa*

JDertil [)ørec 2iMwar eof>eiIi, en perfljF Ot)erf«tteIfe

af ^ibpail fabler, ^ttl?atr ^aniifd) af ^inajut OoUa^

(operfat af 3. @cott unber titelen: Garden ofknowledge

1799, 3 ^b.)/ tCootitiamel) etter en ^ape«

goieé ^ortOfUinger (poo perfif? og engeljl? af »^abe(ep), be

of Oufelep operfatte Tales of Bahtyar and the ten

"Veziers &c» inbre fignenbe (gamlinger ere benpttebe

af ØCOtt i ^ané Tales, anecdotes and letters,

5>igtet ?n?ebfc^nun og Seifa af ^nt«|i, en pnbct

perflfl ^Digter, ^»llfet er trpft i Oflinbicn.

More magazines by this user
Similar magazines