#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

430

pet

^e&er og figncnbe ^itier»

fpectivet regneé tit geometrien , f)Dtifet iJiijtner ^ac

gjort i ftne mat[;ec{ af ^erfpectivet , fom an»

^aacr (>jjentianbcnei ^fiffelfc er imiblertib rjfffentligt

forjijetlig fra bcn^ ber lærer farvetonerne^ X;olbning.

5Der gi\)eé berfor et mat^ematijf eller linear« og et

gartJr; eller £uftperfpectii\ ^egge ere af pbcrjte ^ig«

tigf^cb for ?D^aleren, SBi;gmefteren, ^illebbuggeren ic«.

llben rigtig ^unb|?a6 om famme fan et ^^loleric albri§

fr^olbc et. ^or at erl)o(be et

^egreB om benne ^unf!é 9^atur og om perfpcctiv>if?e ^eg/

J7inger, tcenfe man fig en ©jenflanb f>en|tilift paa Sorbett

i nogen graflanb fraØiet, iO?ellem bm og £^iet anfuin«

ser man en tpnb/ pjcnnemiigtig, lobret flaaenbe ^lobe,

f. €jc. en @laép(abe. ©troafer fra alle ^^unfter nf

©lenftanben tteenge til øiet, af|Tr«fe paabereé ^^eiigjer^

mm ©laé|livc» 'Punftec i famme, ber atfummc et m^

More magazines by this user
Similar magazines