#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pet 431

c^tigt 09 jFufffnbc SSillebc af ®|cn|?rtnb«ii, fom matt

faibtt ben perfpe(tit)ifle 2ff6i!^nin9 cKcr 'projection*

JJac tegneren paa benne ^Xl?aai)c 9?atnien for fi9/ fort

^an forlate \i^ paa |Tt Øiemanf, faa Bedøver ()an fim

atwflflge en pafTenbcStanbpunft til S^clTucIfe, for at

^an ti^beligt 09 beqvemt/ uDen at forrpffe ©iet , fan

cverfee Det ^uni, f)an \)il fremfritle, mtb alle famme«

©jenflanbc ^ec f an ^trfpcctioer fct ftnbeé Mtb'Øia

maai og »eb /pjcfp af vifTe Drncti|Te.Oi^^P*wa bet ei er muligt uben Si9urcr t^«

teligt at fore{!iiIe 'Perfpcctivet/ faa fan &er Blot giveé ctt

fort ^orfUring af ber D^øbvenbigfle, for uben matfK«

anati(?e ^onftructioner, ©evifer og S3eregninger at gjø^

re 3ff«fjenberen 6ef|enbt mcb ^unjiubtrpffene. ^aa

en ^lobe, fom man fan falbe ®runbf!aben , foreftiUec

man |t^ en @jenf!ant f* (?r» en €u6ué af 6eti;beli5

©tørrelfe. ^fterfora vi tage vort (Stanbpunft vil ben

forefomme oé (lørre eller minbre , fnart feet ovenfra^

fnart neben fra, fnart fra @iben» ^i viUe 6em«rfe,

at man af ^^t 2H}im, fom Inbtaser bcné ©runbPabe^ f a»

More magazines by this user
Similar magazines