#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

Ifar i SiolTccf, 1472 nopj^en i (ydt ^aéUn , fcnere I

9?^^«r(anbfnc oq ^^marfcC•€ lig vc^ ffraffclige ^ilfcrfBe*

2>en ^iDé JpijlorifiTrivcre frcmfritle ov Det rff6romile

^Jtafcric af nicnncjTflig 9?ø^ og Jj^aiirDf)e6. 3 bet 15DC

3{art)unbtci) fom en ni;c ^eflagtig ^ygc fra (5uaIan^, ^cn

cr..ul|Tc (8t?feD. 3 Det i6De ^tiU^utiDreD fem iqjen ^}>c*

lien til 'J:i)^|?[anb* 5^cn enc^cljFe &e truffet oDlTilliqe anflalter f* (ix. 'Ptflhiife, faa uti»

BrcDeDc Dog 'l>e|iea (Ig cnDnu i Det i7De 2CarhiinDrn. ^a 'Pe>^en al^tia ganDflc Dpf)£irte i

Orienten? (Jqne, i ©vCefenfanD, Dit f)efe eurcp«if?e og

fljTatijFe 'Jprfie/ faa f om Den i^eD »^anDeten i Dit miDDel*

lanDjFe J?av> uop^^tligf til3to(icn/ granfgcig; ^tjtf?;

lanD 2C./ faauelfDrn igjennem Ungarn, ^^fcn cg @if?

bcnbfirgen^ ©rftnDfecorDonemc og Cluaronrciner (fce

Denne 'Uxr.) < ^Bfl^Derne [ilevctg^rjlningcn ei]'aa ftrengt

iagttagne; fnaleDeé bragteé cnonu 1720 eflcn vcD et

levantijl ^fib til UiarfeiUc cg nD6reDeDe flg otter f)e(c

^rouence. 1795 o& ^79^ ^avDe Den uDBrcDct fig til De

li>rti|?c ^rffnDfelanDe cg wiDere. ?0?cn Den (lanDfeDe^

fnart veD £ijger fom ^d;rnuD og J?ilDe6ranD og vvD virf*

fommc ^ornnjlaltninger af iKcgjerinqcrne (See^c^rauD^

J^tjloric om ']>erren i Si;rm:en, paa ti;Di?). 3 ^e^pnbeU

fen a^ Det i9De ^^(ar^unDreD er en peflogtig (^DgDom^ Dett

$u(c ge6cr, 6ragt veD JpanDet'en fra 2(mcrifa til »Spanicné

itpjler, ^vor Den 1804 il>r rafcDc i 5J}?afage 09 uD6re*

bcDe fig enDcq til aDllilIige €tffDer i S'flHen; i 2faret

1819 bity> ^abix frygteligt l)jf mføgt af Den, — gorDum

frCeDe mon at funne forDrive giflen veD Offringer , De

Q;bri|lne anwenDte »}>roccfricner og Skønner. 55e alDre

fiager forføgte mange 9}?tD(er; De brugte ifcrc mange

fveeDDrivenDc ?OiiD[er. ?3eD mange værDige £ceger5

gorfTntno^er og Oi^ojfrelfer er man nu fommen nærmere

efur Denne ©pøDomé ø^atur ofl l'^B^niaaDc cnD man fon

Sf3

More magazines by this user
Similar magazines