#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

445


toq vii!fom 2)«el. S ^etre lanb(ige §orf)o!D lærte [)an

flf tpen Sflgftaqcffc at f i?nbc ^olfefé foebdi^e (5(cnbip,f)eb,

ta, fulb afi5ormr)|cfti(jf)eb of^'Wob til at f)\t{ptf 6egpnbte

^on 1775 fin poFbn909i|Te^^ir!fom5eb, mcb Optapelfctt

of fortabte ilggerb.^rn i ftt S^m\i» @nact faoe f)an fiS

omgiven af 5-* foabannc drenge, f)\jilfc han var W^ber,

fiffrer oa ^orforgcr* ^nn beftreeb bctte ftore fjorctagen«

be qanbjie af }uu egne pibler ; l)an^ op^Biebc ?0?flal aC

banne bc f)ie(peføfe ^maat ti(>3Jicnnc|lcr, fanbt nepDt no*

gct|lcb ben fortjente (E^fjenbelfe , og, omcnbfFjønbC

^an r)ovbe ben rigtige Overfigt og (lore ©pn^maabcr i 2(*

gcrbiirfning , j?un4i)c(bning, ^fl6rifar&fib, fom ()an

brev meb bcm tilligcmeb ben egentlige ^n^cr\)i^éning^

tnanglebe i)an bog ben "^act og ben @anbé for ^maaei

ting, bcr, h'oab ben ubworteé ^orbeel anaaoer, i biffe

^ag er af faa 6et\)be(ig QJigtig^f b. Spawé ©obmobig^eb

blev fpottct, bani? "tillib til \KcnnefFeneé 9iebe(igl)eb

^

mié5ri:o,t, ()ané Jpuu?^o(bningé Ubgiftet fom begribelig* ^

Xiii^ i 9}2i5forf)olb uieb [)ané 3nbt«gter, libt efter libf t(l»

fatte ben crOk^Ilianb, v^b benfimplcflcjepcmaabe, bc:il|lør-'

fle 2>eel af (Tn $?orn :ie oggcraabt'be i 2(rtnob. 5De verbé«

ligt jStlogeé Jpaanlattcr, f)vil!e i ^ané og, inbrbolbec

niange cOaracterijTe %vctf af ^pcflalcjjlé l)i\) og bitten

i D'Jeuftof paa ^tn ^ib. ^t( Oppénino af benne libet for«

flaaebe ^olfebog ITrev ban fort bcrpaa 17S2 (Cl)riflopl?

og ^^tff/ beénben en ^^neboers ?iftenttmer (:2i&enb«'

(lunten cineé ^infteblerf) i 3fetins ^pb^merifcer, b^ori

han giver ten førflc >?rcmftilling of ftn ^3}tct^obe, et

64?wei$erblftt> for Solfet 1782 03 178 3/ en W)Mti

More magazines by this user
Similar magazines